U bent hier

Titel: 
Quality Education and Vulnerability Programme (programma rond kwaliteitsonderwijs en kwetsbaarheid)
Locatie: 
Nationaal
Timing: 
2008 - 2013
Budget: 
Totaal 2008 - 2013: €3.287.594 (gerealiseerd 2008 - 2010: €1.244.133 – gepland 2011 - 2013: €2.043.461)
Focus: 
Onderwijs, Lerarenopleiding, Wezen, Kwetsbare kinderen
Context: 

De politieke en socio-economische uitdagingen waarmee Zimbabwe te kampen heeft, hebben gevolgen voor zowel de overheidsinstanties als de inwoners. Het Ministry of Education, Sports, Arts and Culture en het Ministry of Higher and Tertiary Education beschikken over een beperkt budget en kunnen bijgevolg scholen onvoldoende ondersteunen. Leerlingen en hun ouders moeten grotendeels zelf instaan voor de fondsen van de scholen.

Daarnaast leven in Zimbabwe meer dan 1,3 miljoen wezen en andere kwetsbare kinderen. Binnen het onderwijs is er een groot tekort aan gekwalificeerde leraren die hiermee kunnen omgaan. VVOB werkt sinds 2001 rond hiv-/aidspreventie en milieueducatie. Sinds 2008 ligt de klemtoon van het programma op kwetsbare kinderen binnen het onderwijs: een kwetsbaar kind moet zich ten volle kunnen ontwikkelen in een omgeving waar de leerkrachten een zorgzame houding hebben.

Doelstelling: 

Het Quality Education and Vulnerability Programme helpt de instituten voor lerarenopleiding bij de opleiding van de leerkrachten. Doel is dat leerkrachten vaardigheden ontwikkelen en een houding ontplooien die bijdraagt tot de ontwikkeling, veiligheid en het welzijn van alle kinderen, ook wezen of andere kwetsbare kinderen.

Partners

Om deze doelstelling te bereiken werkt VVOB samen met het Ministry of Higher and Tertiary Education, die onze strategische partner is. Het programma wordt geïmplementeerd door reeds bestaande structuren in de veertien instituten voor lerarenopleiding en door het departement van lerarenopleiding (onze operationele partners).

Werkwijze: 

VVOB ondersteunt de bestaande structuren in de lerarenopleidingen zodat deze zelf activiteiten uitvoeren rond beleidsondersteuning, personeelsontwikkeling, kleuteronderwijs, ondersteuning aan studentenclubs, opleiding van leerkrachten en organisationeel leren. Meer specifiek versterkt het programma bestaande structuren binnen het systeem van de lerarenopleiding die cruciaal zijn in het aanpakken van kwetsbaarheidsproblemen.

Het programma ondersteunt de samenwerking tussen studenten, docenten, administratie en andere partners. Organische processen worden opgebouwd waarbij de elementen die goed werken, versterkt worden en wat minder goed loopt, wordt stopgezet. Hierbij kan ook ingespeeld worden op (niet-voorziene) opportuniteiten.

Elk proces wordt bottom-up benaderd en betrekt de partners van bij het begin. Het VVOB-team, dat voornamelijk bestaat uit lokale adviseurs, begeleidt processen van capaciteitsopbouw en verandering, waarbij men streeft naar verandering van attitude, visie en ingesteldheid. Te allen tijde zoekt het VVOB-team processen te overhandigen aan de partners, op voorwaarde dat ze er klaar voor zijn. Het programma gebruikt een lage-kost-benadering en werkt zoveel mogelijk met docenten die intrinsiek gemotiveerd zijn. Het leren door en met de partners is een essentieel deel van het programma en van de capaciteitsopbouwende processen.