You are here

equity stories
Januari 2015 
  
miniseminar

Community Schools in Zambia inspireren Vlaanderen

Een school voor kinderen, voor ouders, voor de buurt. Een kloppend hart in een wijk en een netwerk van organisaties. Dat is wat de Brede School of Community Schools, zoals ze respectievelijk in Vlaanderen en Zambia genoemd worden, in wezen zijn. Het lerend netwerk gelijke onderwijskansen in Noord en Zuid vergeleek beide onderwijsconcepten op 16 december tijdens het tweede mini-seminarie. De community schools inspireerden de leden van het lerend netwerk. Waarover? Dat lees je via onderstaande link.

Lees meer »

  
equity stories

Uitwisseling over wiskundedidactiek tussen Vlaanderen en Cambodja

Op 28 augustus 2014 vertrokken Monique Hendrickx, Sara Van den Bulcke en Truus Verstocken, drie wiskundecollega’s van Odisee campus Waas, richting Phnom Penh voor een internationaal avontuur zonder echt goed te beseffen wat er hen te wachten stond. Ze wilden internationale ervaring opdoen, de vakdidictiek wiskunde in Vlaanderen vergelijken met die in Cambodja en ze wilden meer leren over gelijke onderwijskansen voor iedereen.

Lees hun getuigenis »

  
equity stories

Overgang van kleuter- naar lager onderwijs in Vietnam

In het kader van het structureel partnerschap van de Pedagogische BegeleidingsDienst van het Katholiek Onderwijs met VVOB trok Gerda Bruneel (pedagogisch begeleider PBDKBaO) samen met Machteld Verhelst (directeur PBDKO) naar Vietnam. Doel van de missie was zicht te krijgen op de overgang van kleuter- naar lager onderwijs in het land. Gerda maakte een aantal persoonlijke reflecties.

Lees meer »

  
equity stories

Sudoku voor kleuters

Marleen Duerloo (pedagogisch begeleider VVKBaO) en Annemie Merckx (lector denkontwikkeling, wiskunde en ICT aan de Odisee Hogeschool Aalst) reisden in het najaar van 2014 samen naar Zambia. Ze brachten er een voorbereidend bezoek om later mee te werken aan de verbetering van het kleuteronderwijs. Wat waren hun indrukken, wat leerden ze daar en waar liggen de uitdagingen voor een zinvolle ondersteuning? Dat lees je in een artikel via onderstaande link.

Lees meer »

 
  
equity stories
  
equity stories Gratis internet voor alle scholen in Vietnam
 
equity stories Kleine kinderen, grote kansen. Hoe kleuterleraars leren omgaan met armoede en ongelijkheid
 
equity stories 16 klassen die de ongelofelijke veerkracht tonen van leerlingen over de hele wereld
 
equity stories UNICEF roept regeringen, donoren en private sector op om niet alleen meer maar ook verstandiger te investeren in onderwijs
 
  
equity stories
  
equity stories 27 januari 2015, studienamiddag 'Zin of onzin van toelatingsproeven in de lerarenopleiding', School of Education
Meer info »
 
equity stories 10 februari 2015, inspiratiedag 'ouders-school-leerling, een uitdagende driehoeksverhouding!', steunpunt Diversiteit en Leren
Meer info »
 
equity stories 11 februari 2015, gastcollege VUB 'Education - A Key Driver for Development' door Julia Gillard
Meer info »
 
equity stories 26 februari 2015, Velov conferentie 'lerarenopleiders maken de brug' met o.a. VVOB leergemeenschap over de toelatingsproef in de lerarenopleiding in Cambodja
Meer info »
 
equity stories 4 maart 2015, Stedelijke meertaligheid en onderwijs
Meer info »
 
  
equity stories
  
© 2015 VVOB vzw | T · +32 (0)2 209 07 99 | E · info@vvob.be | www.vvob.be
 
Inschrijven op equity stories »