You are here

equity stories
Mei 2015 
  
equity stories

Werkt een toelatingsproef voor de lerarenopleidingen kansenbevorderend? Inspiratie uit Cambodja en een aantal andere landen

Op 27 maart jongstleden organiseerde VVOB op vraag van haar partners een mini-seminarie over toelatingsproeven voor de lerarenopleidingen. De aanleiding was de beleidsbrief 2014-2019 van de minister van Onderwijs en Vorming. Daarin verwoordt Hilde Crevits haar ambitie voor de invoering van toelatingsproeven voor de lerarenopleidingen. Werkt een toelatingsproef voor de lerarenopleidingen kansenbevorderend? De partners debatteerden breed en open. Voor het voeden van de uitwisseling tussen de partners haalden we inspiratie uit Cambodja, waar een verplichte, bindende toelatingsproef voor de poort van de lerarenopleidingen in voege is. In Cambodja wordt daarbij extra aandacht gegeven aan kwetsbare groepen. Via de link lees je hoe Sien Wissels, docent aan CVO Kisp, haar heeft laten inspireren.

Lees meer »

 
equity stories

Kleuteronderwijs: een product- of procesgerichte aanpak?

In april 2015 waren Hannelore De Greve en Herman Coene, lerarenopleiders Bachelor Kleuteronderwijs van de Karel de Grote-Hogeschool, in Hanoi om een training voor lokale onderwijsprofessionals vorm te geven. Het werkbezoek deed hen reflecteren over productgericht versus procesgericht kleuteronderwijs. In welke mate is een bepaalde klas– en schoolcontext geschikt voor alle kinderen? Zijn er kinderen die uit de boot vallen? Via de link lees je hun bevindingen.

Lees meer »

  
equity stories
  
equity stories Tweetalig moedertaalonderwijs in Vietnam (videofragment)
 
equity stories Tanzania dumpt Engels als officiële onderwijstaal
 
equity stories Omgekeerde inclusie in King George VI in Zimbabwe (videofragment)
 
equity stories De OESO lanceert samen met Zambia, Ecuador, Paraguay, Cambodja, Senegal en Guatemala 'PISA for Development' om de kwaliteit van het onderwijs wereldwijd te verbeteren
 
equity stories 'De prijs van zwak onderwijs' door Paul Jungbluth
 
equity stories Leermiddelen onder de loep: op zoek naar het interculturele gehalte: een vervolgonderzoek van het Steunpunt Diversiteit en Leren
 
equity stories VVOB bracht inspiratie over de professionalisering van lerarenopleiders in Ecuador en Cambodja op het slotevent van School of Education (download de presentaties)
 
equity stories MO*-wereldblogger Kaja Verbeke in gesprek met Soetkin Bauwens van VVOB op het filmfestival MOOOV
  
equity stories
  
equity stories Live and Learn: Exploring Education in Fragile Contexts, 2 juni - Brussel
Meer info »
 
equity stories European Development Days, 3 en 4 juni - Tour&Taxis Brussel
Meer info »
 
equity stories Conferentie 'pIEO plant verder', 24 juni - Boudewijngebouw Brussel
Meer info »
 
equity stories Zomerdriedaagse Binnenklasdifferentiatie 2015, 30 juni tot 2 juli - Brussel
Meer info »
 
equity stories Internationaal Colloquium over Talen en Culturen op school en in de samenleving, 1 tot 3 juli - Soria, Spanje
Meer info »
  
equity stories
  
© 2015 VVOB vzw | T · +32 (0)2 209 07 99 | E · info@vvob.be | www.vvob.be
 
Inschrijven op equity stories »