You are here

equity stories
Juli 2015 
  
equity stories

Kwaliteitsvol onderwijs op het platteland en in de stad. De leerkracht maakt het verschil, zowel in Zimbabwe als in Vlaanderen. 

Op 16 juni laatstleden vond het vierde mini-seminarie plaats van het lerend netwerk 'gelijke onderwijskansen in Noord en Zuid'. Daarin werd het beroep van leerkracht doorgelicht in Zimbabwe en in Vlaanderen. De uitdagingen in het onderwijs op het platteland in Zimbabwe toont veel parallellen met onderwijs in de stad in Vlaanderen. Gelijke onderwijskansen worden er moeilijk waargemaakt.

Lees de reflecties van Annemie Van Gastel van het GO! »

  
equity stories

Inclusief onderwijs en de noden van het jonge kind: inspiratie uit Zimbabwe

Drie docenten van de katholieke hogeschool VIVES campus onderwijs en sociaal-agogisch werk trokken naar Masvingo Teachers’ College, een lerarenopleiding in het zuiden van Zimbabwe. In het kader van het TIEEZ-programma (Teachers for Inclusive Early Education in Zimbabwe) van VVOB wisselden ze kennis en ervaringen uit over vroege identificatie van specifieke onderwijsbehoeften bij het jonge kind en aansluitende remediëringsmogelijkheden.

Lees hoe ze zich lieten inspireren »

  
  
equity stories
  
equity stories 'Een schooldag in Cambodja', animatiefilmpje door Kevin Kiekens.
 
equity stories Nomineer een uitzonderlijke leerkracht die een bijzondere bijdrage geleverd heeft aan het beroep van leerkracht voor de Global Teacher Prize (deadline 10 oktober 2015).
 
  
equity stories
  
equity stories Educaid.be Ontmoetingsdag Hoger Onderwijs en Ontwikkelingssamenwerking. Op zoek naar synergie en samenwerking tussen Belgische universiteiten en hogescholen en ontwikkelingsactoren op 20 oktober 2015. Programma, inschrijven en meer info »
 
equity stories Save-the-Date: Educaid.be Conferentie 2015 ‘Onderwijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ op 24 november 2015.
Meer info »
 
  
equity stories
  
© 2015 VVOB vzw | T · +32 (0)2 209 07 99 | E · info@vvob.be | www.vvob.be
 
Inschrijven op equity stories »