U bent hier

 

Via deze pagina kan je een melding of klacht indienen over een integriteitsschending begaan door medewerkers van VVOB - education for development. De melding en behandeling van klachten verloopt vertrouwelijk, onafhankelijk en houdt rekening met de melder en/of benadeelde of slachtoffer.

Procedure

De melding of klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Enkel de klachtenmanager heeft toegang tot de informatie van de melding. Persoonsgegevens worden met niemand gedeeld tenzij met toestemming van de melder. In een later stadium kunnen andere mensen betrokken worden, indien de verdere behandeling van de klacht dit vereist.

De behandeling van de melding of klacht gebeurt op een objectieve en onafhankelijke wijze. Ze verloopt in overeenstemming met de algemene ethische code, de ethische code met betrekking tot de bescherming van kinderen en jongeren en het integriteitsbeleid van VVOB, en conform de interne procedure voor klachtenbehandeling.

Na indiening van je klacht word je op de hoogte gehouden van de verdere behandeling.

Een klacht of melding kan worden ingediend door elke benadeelde, slachtoffer of getuige van integriteitsschendingen begaan door VVOB en haar medewerkers.

Klacht of melding indienen