U bent hier

 

VVOB telt ongeveer 200 medewerkers wereldwijd. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel en er zijn lokale vestigingen in negen landen. De organisatiestructuur van VVOB is opgebouwd rond 3 pijlers:

1. Beleidsorganen

Algemene Vergadering

De voorzitter roept de Algemene Vergadering samen. De effectieve leden van de vzw hebben er een beslissende stem. Ze buigen zich onder andere over:

  • het jaarverslag;
  • de oriëntaties voor de toekomst;
  • de wijzigingen van de statuten;
  • de benoeming van de Raad van Bestuur;
  • ...

Er is minstens één Algemene Vergadering per jaar (in de loop van het eerste trimester). Indien nodig kan de Raad van Bestuur een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen.

 

Samenstelling Algemene Vergadering

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur behandelt onder andere volgende materie:

  • de algemene strategie van de organisatie bepalen en opvolgen;
  • de oriëntaties bepalen en de Zuid- en Noordwerking opvolgen;
  • het financieel beleid, de begroting en de jaarrekening;
  • het beleid rond relaties met derden opvolgen;
  • ...

Samenstelling Raad van Bestuur

(Ad hoc) werkgroepen

Soms vereist een thema meer uitdieping en overleg. Dan wordt een werkgroep in het leven geroepen.

2. VVOB hoofdkantoor

Het hoofdkantoor van VVOB in Brussel staat in voor de ondersteuning van de programma’s in de partnerlanden en de overkoepelende organisatie. Daarnaast organiseert VVOB ook enkele projecten in Vlaanderen, die het hoofdkantoor coördineert.

 

Overzicht van de medewerkers van het VVOB-hoofdkantoor

3. VVOB landenteams

VVOB is op dit moment actief en heeft strategische en operationele partnerschappen in negen landen: Cambodja, DR Congo, Ecuador, Rwanda, Suriname, Uganda, Vietnam, Zambia en Zuid-Afrika.

 

De programmanagers staan in voor de lokale coördinatie van de programmawerking en het management ervan. De lokale en expatmedewerkers ontfermen zich over specifieke onderdelen binnen het programma.

 

VVOB-programma’s sluiten systematisch aan op de beleidsplannen van de partnerlanden. We werken met ministeries van Onderwijs, pedagogische diensten, instituten voor de lerarenopleiding en kwaliteitsondersteunende diensten (inspectie, begeleidingsdiensten, etc.). Zo bereiken we in de eerste plaats leerkrachten, docenten, ondersteunend personeel, ouders en schoolgemeenschappen. Lees hier meer over onze aanpak.