U bent hier

02/12/2015

Op 28 november verkozen we de drie 'VVOB-ambassadeurs' van 2015 uit een groep stagiairs en vrijwilligers die dit jaar hun steentje bijdroegen aan onze programma’s in het Zuiden. Deze jongeren hebben we gelauwerd voor hun bijzondere bijdrage aan de sensibilisering van het Vlaamse publiek rond ontwikkelingsthema’s.

  1. Michelle Vanherck
  2. Kevin Kiekens en Steffie Haentjens
  3. Ellen Daniëls

Groot bereik

Ellen Daniëls, coördinator kwaliteitszorg in het volwassenenonderwijs die Onderwijs- en Opleidingswetenschappen studeerde aan Universiteit Antwerpen, ging op stage naar Zambia. Van daaruit schreef ze een column voor Het Belang Van Limburg. Ze verscheen met artikels in verschillende kranten, en hield een veelgelezen blog bij. Met haar genuanceerde artikels wil ze mensen doen stilstaan bij hun leven in België en beseffen dat we een rijk land zijn qua materialen maar dat we qua omgangsvormen nog veel kunnen leren van andere landen. Tegelijk hoopt ze dat ze ook gelijkenissen kan aantonen tussen België en Zambia en ze mensen kan aanzetten om anderen 'minder anders' te bekijken. Ze promootte haar teksten via een uitgebreid netwerk van andere instanties en slaagde er zo in om een groot algemeen publiek te bereiken.

Een nog diepere impact, zij het op kleinere schaal, bereikte ze met 'De klas van juffrouw Hadi'. Dit is een onderdeel op Ellens blog waarbij Vlaamse lagereschoolkinderen uit de stageklas van een studente van de lerarenopleiding van UCLL aan Ellen vragen konden stellen over het leven in Zambia. Haar antwoorden zijn volledig, genuanceerd en toch op kindermaat.

Deze activiteiten leverden Ellen een derde plaats op, goed voor 250 euro.

Wederzijdse uitwisseling

De tweede plaats (en een prijs van 500 euro) ging naar Kevin Kiekens en Steffie Haentjens, studenten lager onderwijs aan de hogeschool Odisee. Zij liepen stage in Cambodja en organiseerden een uitwisselingsproject via hun blog: 'De wereld in mijn klas'. Hiermee brachten ze een wederzijdse uitwisseling tot stand tussen leerlingen uit hun klas in Cambodja enerzijds, en Vlaamse leerlingen uit een klas van een medestudent anderzijds. Zowel de leerlingen in België als de leerlingen in Cambodja waren heel nieuwsgierig naar hoe een schooldag er precies uitziet aan de andere kant van de wereld. Dat Kevin en Steffie mensen uit het land zelf aan het woord lieten en zo een dialoog realiseerden, leverde hen extra punten op.

Daarnaast maakten ze een prachtig animatiefilmpje over een schooldag in Cambodja dat een waarheidsgetrouw beeld geeft van een dag in het leven van een kind in Cambodja. Hiermee willen ze kinderen een meer objectieve kijk geven op andere culturen, zonder vooroordelen. Het filmpje zal kaderen in een breder lessenpakket waarmee Vlaamse leerkrachten aan de slag zullen kunnen gaan met hun leerlingen. Dankzij een artikel in Het Nieuwsblad kregen ze nog meer aandacht voor hun initiatief.

Groot bereik, diepe impact

De eerste prijs van 750 euro gaat naar Michelle Vanherck. Zij deed een communicatiestage bij VVOB in Zuid-Afrika en ging nadien nog naar Cambodja om het VVOB-team er te ondersteunen als vrijwilligster. Ze schreef artikels en maakte filmpjes voor Vranckx & de nomaden. Ze gaf hiermee veel aandacht aan ongelijkheid en gelijke onderwijskansen. Haar materiaal over Zuid-Afrika en Cambodja is te bekijken op de website van Canvas.

Ook maakte Michelle twee video's waarin ze Vlaamse kinderen van verschillende leeftijden vragen stelt over Zuid-Afrika en Cambodja. Hun antwoorden plaatst ze vervolgens tegenover de werkelijkheid. Met deze video stapt ze naar klassen van Vlaamse lagere scholen. Vóór de video wordt getoond, worden aan de kinderen in de klas dezelfde vragen gesteld als aan de kinderen in de video. De antwoorden zijn vrijwel gelijk. Kinderen worden op die manier geconfronteerd met hun eigen stereotiepe beelden over landen ver weg. Na het krijgen van genuanceerdere informatie blijkt uit de nabespreking dat ze beseffen dat ze hun beeld moeten bijstellen. Het mooiste antwoord dat ze kreeg, was: "Die landen zijn anders maar ook weer niet."

De filmpjes zijn afgewerkte producten die direct inzetbaar zijn door leerkrachten in Vlaanderen die in hun klas willen werken rond interculturele opvoeding. De filmpjes zijn gemaakt op kindermaat. Leerlingen kunnen zich identificeren met de kinderen uit het filmpje.

Deze impact in combinatie met het bereik via de Canvas-website leverde Michelle niet enkel unaniem de eerste prijs op van de VVOB-jury, maar ook de publieksprijs uitgereikt door nieuwe vertrekkende studenten.

Dank jullie, Michelle, Kevin, Steffie, Ellen en jullie vele collega-stagiairs en -vrijwilligers, voor jullie hulp bij het uitdragen van het belang van onderwijs voor ontwikkeling!