U bent hier

Vlaamse experts in wiskundige initiatie bezoeken het VVOB-programma in Zambia
07/11/2014

Eind oktober 2014 organiseerde VVOB Zambia een verkennende missie rond wiskundige initiatie voor kleuters. Twee Vlaamse experts in dit gebied, mevr. Marleen Duerloo (pedagogisch begeleider VVKBaO) en mevr. Annemie Merckx (lector denkontwikkeling, wiskunde en ICT aan de hogeschool Odisee in Aalst), bezochten het land om inzicht te krijgen in de lokale kennis en praktijken. Dit zal hen helpen bij de ontwikkeling van een ondersteunings- en trainingsprogramma rond wiskundige initiatie.

Update 27/01/2015
In de editie van januari 2015 van Forum, de nieuwsbrief van PBDKO, delen ze hun ervaringen. Wat waren hun indrukken, wat leerden ze in Zambia en waar liggen de uitdagingen voor een zinvolle ondersteuning? Dat lees je in het artikel onderaan dit bericht.

Bezoeken

De bezoeken aan het Instituut voor Lerarenopleiding van Kitwe en van Livingstone en de ontmoetingen met de lectoren gaven hen een goed overzicht van hoe de lerarenopleiding voor het kleuteronderwijs is georganiseerd in Zambia. Erg leerrijk waren ook de gesprekjes met de kleuters. Ze bezochten immers ook vijf kleuterklassen, zowel op het platteland als in de stad. Dit deden ze samen met de coördinatoren voor voortgezette professionele vorming van zowel Kitwe als Livingstone. De meeste klaslokalen waren versierd met enkele zelfgemaakte didactische tekeningen - en weinig andere leermiddelen. De leerkrachten, sommige opgeleid anderen niet, sommige betaald anderen vrijwilligers, waren allemaal blij om te praten over hun uitdagingen in het onderwijzen van wiskundige initiatie.

Uitdagingen

Het was al snel duidelijk dat de belangrijkste uitdaging rond wiskundige initiatie voor de leerkrachten ligt in de lage capaciteit en de beperkte knowhow om de leermiddelen te gebruiken. Deze is nog groter dan het eigenlijke gebrek aan materiaal. Door het gebruik van spelletjes en lagekostleermiddelen toonden de Vlaamse bezoekers het verband tussen 'spelen' en het onderwijzen van wiskundige initiatie. Door wiskundeactiviteiten op te nemen in het kleuteronderwijs krijgen de kinderen al enkele elementaire wiskundige concepten mee die zij nodig zullen hebben in de lagere school. Zo kunnen de activiteiten in het kleuteronderwijs soms de klemtoon leggen op het probleemoplossend vermogen en dat is nuttig in de wiskunde van de lagere school. De jongste kinderen houden immers ook al van activiteiten als verstoppertje, blokken stapelen, constructies maken en sudoku's.

Spelen en wiskundige initiatie

"Ah, ik ken deze spelletjes, maar ik had nooit gedacht dat ze ook verbonden waren met wiskunde." Deze opmerking van een leerkracht vat de bevindingen van de missie en de doelstellingen van de komende workshops mooi samen. Leraren zijn zich vaak niet bewust van het verband tussen spel en het aanleren van wiskunde.

VVOB Zambia zal een training rond het versterken van wiskundige initiatie organiseren in oktober 2015. Deze zal zich richten tot zowel leerkrachten in opleiding als tot de reeds actieve leerkrachten in het kleuteronderwijs.