U bent hier

Belgium - Educaid.be
Titel: 
Educaid.be
Locatie: 
Belgium
Timing: 
2017-2021
Budget: 
€ 305,605 (VVOB) + € 305,605 (APEFE) = € 611,210
Donor: 
België
Sector: 
Transversaal
Focus: 
Capaciteitsversterking van en samenwerking tussen Belgische ontwikkelingsorganisaties actief rond onderwijs en training
Context: 

Tientallen organisaties en individuen in de Belgische ontwikkelingssector werken rond onderwijs en training. Voor 2010 bestond er geen platform voor structurele dialoog tussen die organisaties. Toen werd Educaid.be opgericht.

Educaid.be is een synergieprogramma van VVOB en APEFE. De organisaties zijn gelijke partners (financieel, operationeel en inhoudelijk) in de uitvoering ervan.

Doelstelling: 

Belgische ontwikkelingsactoren actief in onderwijs en training creëren een (politieke) context om onderwijsinterventies in het globale Zuiden te verbeteren.

Werkwijze: 

Educaid.be biedt een leeromgeving aan waarin organisaties en individuen, zowel leden als niet-leden, kennis delen en opbouwen over specifieke onderwijsuitdagingen in het globale Zuiden, en over succesvolle manieren om met die uitdagingen om te gaan. Educaid.be draagt ook bij tot de formulering, uitvoering en opvolging van Belgisch ontwikkelingsbeleid rond onderwijs en training.

Het programma heeft drie pijlers:

  • De capaciteit en expertise van lidorganisaties versterken
  • Complementariteit en synergie tussen de activiteiten van lidorganisaties promoten
  • Mee het Belgisch ontwikkelingsbeleid rond onderwijs en training ontwikkelen en ondersteunen

Tegen 2021:

  • delen lidorganisaties hun expertise met elkaar en wenden ze zelf (nationale en internationale) expertise aan rond kwaliteitsvol onderwijs en training in ontwikkelingssamenwerking.
  • is Educaid.be een actieve partner van de Belgische overheid in de formulering van ontwikkelingsbeleid rond kwaliteitsvol onderwijs en training.
  • stimuleert en faciliteert het platform samenwerking en synergie tussen haar leden in het kader van een geïntegreerde benadering.