U bent hier

Aflatoun International en VVOB hebben een verklaring ondertekend waarmee de organisaties hun gedeelde missie voor kwaliteitsvol onderwijs, en meer bepaald voor kwaliteitsvol sociaal en financieel onderwijs, erkennen. Aflatoun en VVOB hebben er alle baat bij om elkaars werk aan te vullen en te versterken, en met het partnerschap kunnen beide organisaties zowel meer impact hebben als enorm veel leren.

Partnerschap van de hoogste plank

Aflatoun en VVOB slaan de handen in elkaar om kwaliteitsvol sociaal en financieel onderwijs te integreren in formele onderwijssystemen en in klaspraktijken. Om dit te realiseren, rekenen we op goedlopende synergieën met overheden en andere belanghebbenden, en op kwaliteitsvolle systemen voor bijscholing van leerkrachten. Het Aflatoun-VVOB-partnerschap voorziet in een kader voor samenwerking om dit te bereiken op beleidsniveau en op schoolniveau.

Aflatoun International is een internationale ngo met hoofdzetel in Nederland. De organisatie voorziet in sociaal en financieel onderwijs voor kinderen en jongeren, met speciale aandacht voor de meest kwetsbare, uit de hele wereld. Zo wil Aflatoun ervoor zorgen dat die kinderen en jongeren positieve veranderingen teweegbrengen voor een meer gelijke wereld. In de praktijk ontwikkelt Aflatoun daartoe curricula van de hoogste kwaliteit en voor verschillende leeftijdsgroepen, die verder gecontextualiseerd kunnen worden aan lokale noden of specifieke omstandigheden. Aflatoun werkt ook samen met leerkrachten rond sociaal en financieel onderwijs.

“Meer impact, grotere schaal”

Met een sterk netwerk van meer dan 300 partners en 35 overheden bereikt Aflatoun elk jaar 8,6 miljoen kinderen en jongeren in meer dan 100 landen. En nu behoort ook VVOB tot die indrukwekkende groep.

 

“Het werk van Aflatoun is bewonderenswaardig. Ze beïnvloeden het leven van miljoenen leerlingen”, zegt VVOB’s Algemeen Directeur Sven Rooms over onze nieuwe partner. “Met gepast enthousiasme heb ik onze overeenkomst ondertekend en kijk ik nu verder uit naar alle manieren waarop onze organisaties gaan samenwerken. Effectieve professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders is cruciaal voor de implementatie van sociaal en financieel onderwijs. Dankzij deze samenwerking kan ons werk meer impact hebben en op grotere schaal uitgevoerd worden.”

Het partnerschap in de praktijk

VVOB integreert Aflatouns aanpak voor sociaal en financieel onderwijs in de eigen bijscholingsinterventies voor leerkrachten, daar waar dat relevant en gepast is. ‘Contextualisering’ van die aanpak aan de realiteiten en noden van onze partnerlanden is daarbij de rode draad, en als dusdanig ook een van de belangrijkste drijfveren achter dit partnerschap. Nog een belangrijke drijfveer voor VVOB en Aflatoun is de ambitie om zoveel mogelijk te leren van elkaar.

 

Aflatoun heeft veel ervaring met rechtstreekse samenwerkingen met de eindbegunstigden in de klas. Dat kan ook VVOB’s aanpak verrijken met geleerde lessen van wat wel of niet werkt voor leerkrachten en leerlingen. Omgekeerd kan Aflatoun mee voordeel halen uit de goede relaties die VVOB al jarenlang onderhoudt met ministeries van onderwijs in de partnerlanden. Dat is belangrijk voor draagvlak, duurzaamheid en impact op beleidsniveau.

VVOB werkt aan kwaliteitsvol onderwijs en focust daarbij op programma’s die ook duurzaam zijn. Dat is van fundamenteel belang voor de empowerment van kinderen en jongeren
Roeland Monasch, CEO Aflatoun International

Zo kunnen Aflatoun en VVOB samen leerlingen wereldwijd versterken met de nodige skills om economisch productief te zijn, om voor zichzelf een duurzaam inkomen te garanderen, om mee te bouwen aan vreedzame en democratische maatschappijen en om het eigen welzijn te vrijwaren.