U bent hier

Wereldwijd worden ongeveer 63 miljoen lagere en secundaire schoolleerkrachten geconfronteerd met schoolsluitingen in 165 landen door de COVID-19 pandemie.

 

Met deze 'Call for Action' roepen de Teacher Task Force en haar leden, onder wie VVOB, overheden, donoren en alle relevante onderwijspartners op om leerkrachten te beschermen, ondersteunen en erkennen tijdens de crisis.

Het is aan leerkrachten om ervoor te zorgen dat bijna 1,5 miljard leerlingen kunnen blijven leren. Dat aantal zal wellicht nog stijgen.

 

Leerkrachten wereldwijd zijn samen met schoolleiders snel in actie geschoten met innoverende acties om afstandsleren voor leerlingen in 'lockdown' te faciliteren, met maar ook zonder digitale technologieën. Leerkrachten spelen zo ook een sleutelrol in het communiceren van gezondheidsmaatregelen die de verspreiding van het COVID-19 virus moeten bedwingen. Zo zorgen ze mee voor de gezondheid en het welzijn van kinderen.

 

Deze nooit-geziene situatie zorgt voor stress bij leerkrachten, leerlingen en families.

 

Aan leerkrachten die al blootgesteld werden aan het virus, wordt in sommige gevallen gevraagd om te werken in omgevingen waar COVID-19 aan het verspreiden is. Dat zorgt voor angst. Andere leerkrachten worstelen dan weer met de verantwoordelijkheid om kwaliteitsvol onderwijs te blijven bieden met instrumenten die ze zelden of nooit eerder gebruikt hebben. En in veel landen zien leerkrachten met tijdelijke of vervangcontracten en ondersteunend onderwijspersoneel hun inkomen verdwijnen.

 

De Teacher Task Force, een internationale alliantie van organisaties die werken voor leerkrachten en rond onderwijs, heeft een Call for Action gepubliceerd. Daarin roepen we op om leerkrachten te beschermen, te ondersteunen en te erkennen tijdens de crisis. Leiderschap en financiële en materiele middelen zijn nodig om te verzekeren dat kwaliteitsvol onderwijs en leren kan blijven plaatsvinden van op een afstand, en dat er snel terug kan heropgebouwd worden.

 

De Task Force roept overheden, donoren en alle relevante onderwijspartners concreet op tot het volgende:

  1. Vrijwaar werkzekerheid en salarissen: de crisis mag geen voorbode zijn voor slechtere standaarden en normen, of een reden om arbeidsrechten aan de kant te schuiven. Salarissen en arbeidsvoorwaarden van alle leerkrachten en ondersteunen onderwijspersoneel moeten gevrijwaard worden.
  2. Maak van de gezondheid, veiligheid en het welzijn van leerkrachten en leerlingen een prioriteit: Leerkrachten hebben nood aan socio-emotionele ondersteuning om de stress de baas te kunnen die de crisis onvermijdelijk met zich meebrengt, en om hun leerlingen te kunnen bijstaan tijdens deze onzekere tijden.
  3. Betrek leerkrachten bij het formuleren van antwoorden op de crisis: Leerkrachten zullen een cruciale rol opnemen bij de heropstart van scholen en onderwijs. Ze moeten ten volle betrokken worden bij de plannen daarvoor.
  4. Voorzie in geschikte professionele ondersteuning en training: Er werd nog te weinig aandacht besteed aan ondersteuning voor leerkrachten opdat zij zo goed mogelijk het leerproces van hun leerlingen kunnen verderzetten. Dat moet nu veranderen.
  5. Neem gelijke onderwijskansen op als rode draad in elke onderwijsbeslissing: Leerkrachten die in afgelegen scholen lesgeven of lesgeven aan kwetsbare leerlingen moeten extra ondersteund worden. Alleen zo kunnen alle leerlingen bij blijven.
  6. Betrek leerkrachten bij hulpverlening: De Teacher Task Force roept financiële instellingen op om samen te werken met overheden om hun onderwijssystemen te versterken, en meer specifiek aandacht te besteden aan de nascholing van leerkrachten. Dit extra financiële ondersteuning is hard nodig in de armste landen, die sowieso al te kampen hebben met een kritiek tekort aan geschoolde leerkrachten.