U bent hier

“Youngsters are better prepared to work at a company: win-win!”
31/08/2016

Laila is coördinator Bouwkunde bij het ministerie van Onderwijs in Suriname. Ze stelde voor aan vertegenwoordigers van de houtsector om leerkrachten van het beroepsonderwijs bij te scholen. Dit is haar verhaal.

Leerkrachten leren

Mevr. Laila Kariem maakt deel uit van een werkgroep van negen coördinatoren van het directoraat Beroepsgericht Onderwijs in Suriname. VVOB organiseert workshops, studiebezoeken en coaching voor deze coördinatoren om zo mee de capaciteit te ontwikkelen van het overkoepelend ministerie van Onderwijs.

Die capaciteitsontwikkeling werpt vruchten af; de coördinatoren kunnen hun eigen weg gaan en ondernamen al een aantal initiatieven. Zo ook Laila: “Door de werkgroep werd ik gemotiveerd om met mijn leiding in gesprek te gaan”, legt ze uit. “Ik schreef een projectvoorstel – iets dat ik had geleerd tijdens een workshop Projectschrijven van VVOB – en nam contact op met de Kamer van Koophandel en Fabrieken en met de vertegenwoordiger van houtbedrijven.”

Laila nodigde de houtsector uit om 24 praktijkleerkrachten uit het beroepsonderwijs bij te scholen in bordschetsen, banktimmeren en machinale houtbewerking: “Het hout voor de trainingsactiviteiten kwam van de bedrijven en de Kamer van Koophandel en Fabrieken voorzag onder andere de houtlijm”, licht ze toe.

Samen met de trainers van de bedrijven, vulde ze het curriculum in: “Naast technische vaardigheden, leerden de praktijkleerkrachten bijvoorbeeld ook de klas effectief te organiseren.”

Samenwerking verderzetten

De trainingen konden op groot succes rekenen. Dat zegt niet alleen Laila, maar concluderen ook de trainers zelf: “De opkomst was groot en het enthousiasme aanstekelijk; alle leerkrachten zouden aan deze trainingen moeten deelnemen!”

Inderdaad, de deelnemende leerkrachten Bouwkunde hadden veel waardering voor dit initiatief. Ze ervoeren het als een opfrissing van hun kennis en vaardigheden: “Het was een goede keuze om het onderdeel Bordschetsen mee te nemen in de training”, meent een leerkracht. “De leerlingen krijgen dan wel tekenen tijdens theorielessen, als praktijkleerkracht vergeet je het belang ervan voor de opleiding net iets te makkelijk.”

Een andere leerkracht benadrukt de relevantie van de trainingen voor de motivatie van zijn leerlingen: “We hebben tijdens de bijscholing veel met houtbewerkingsmachines gewerkt. We hebben nu ook zo’n machines gekocht voor op school. Ik merk dat wanneer ik deze gebruik tijdens de les, de leerlingen geïnteresseerder meewerken.” Hij hoopt vaker te kunnen genieten van zulke bijscholingen: “Deze samenwerking tussen bedrijf en onderwijs moeten we verderzetten. Het versterkt het leren van zowel de leerkrachten als de leerlingen.”

Kloof overbruggen

Geïnspireerd door dit eerste succes op het gebied van houtbewerking, legde Laila al nieuwe contacten met Surinaamse bedrijven voor een volgend bijscholingstraject rond schildertechniek. Hopelijk kunnen we zo alle vakleerkrachten uit het beroepsonderwijs bereiken: “Als we deze aanpak op een duurzame uitbreiden, zullen leerkrachten uit alle richtingen hun vak beter kunnen overdragen.”

Bovendien wordt de kloof tussen onderwijs en het bedrijfsleven kleiner naarmate de twee sectoren beter op elkaar zijn afgestemd: “Jongeren zijn zo beter voorbereid op het bedrijfsleven: dat is een voordeel voor zowel werkzoekende als werkgever. Daarom kan ik zeggen dat ik trots ben op wat ik heb bereikt.”