U bent hier

Rwanda - Technical and Vocational Education and Training
Titel: 
TVET-Programma (beroeps- en technisch onderwijs, en beroeps- en technische opleidingen)
Locatie: 
Nationaal
Timing: 
2008 - 2013 > 2014 - 2016
Budget: 
Gerealiseerd 2008 - 2010: €734.614 | Gepland 2011 - 2013: €1.548.848 | Gepland 2014-2016: €374.182
Donor: 
Belgische federale overheid (DGD)
Focus: 
Beroeps- en technisch(e) onderwijs en opleidingen, Professionalisering van leerkrachten, Schoolleiderschap, Strategische ondersteuning
Context: 

Technical and Vocational Education and Training (TVET) is de laatste jaren een belangrijke component binnen het Rwandese beleid om de strijd tegen armoede aan te gaan. ‘TVET’ komt in Vlaanderen overeen met de verzameling van het beroeps- en technisch onderwijs én beroeps- en technische opleidingen. Een hervorming van de TVET-sector is goedgekeurd in 2008. Hierbij zijn twee nieuwe organen gecreëerd binnen het ministerie van Onderwijs: de Workforce Development Authority (WDA) en de Integrated Polytechnic Regional Centres (IPRC’s). De WDA moet de TVET-strategie op nationaal vlak vormgeven en de IPRC’s dienen op provinciaal niveau uit te groeien tot expertisecentra.

Sinds de hervorming krijgt TVET meer aandacht van de overheid, de private sector en internationale donoren. Omdat ook BTC en APEFE al jaren werken binnen de TVET-sector in Rwanda, was de keuze snel gemaakt om vanaf 2011 te gaan voor een gemeenschappelijk programma van BTC, APEFE en VVOB.

Schoolmanagement en -leiderschap zijn een belangrijke uitdaging van TVET in Rwanda. Schoolmanagement en -leiderschap worden door de overheid zelf als zwak omschreven. Er zijn geen specifieke kwalificaties of certificeringen voorzien voor schoolmanagers. Daarom staat effectief schoolmanagement hoog op de agenda van de Rwandese overheid.

Doelstelling: 

Er is toegang tot een kwaliteitsvol trainingssysteem dat aangepast is aan de noden van de arbeidsmarkt, voornamelijk in de provincie Sud.

Partners: 

Strategische partner

 • Het ministerie van Onderwijs (Ministry of Education - MINEDUC)

Operationele partners

 • University of Rwanda – College of Education (URCE)
 • Workforce Development Authority (WDA)
 • Integrated Polytechnic Regional Centre (IPRC)

Andere betrokken organisaties

 • Het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC)
 • APEFE
Werkwijze: 

VVOB en APEFE implementeren het programma in samenwerking met BTC, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap. In dit programma heeft VVOB vier resultaatgebieden.

 • In het eerste resultaat draagt VVOB bij aan de capaciteitsontwikkeling bij de Workforce Development Agency (WDA), die het beleid van de overheid rond TVET dient te implementeren. Doel is dat de WDA over de capaciteiten beschikt om het leiderschap en management te institutionaliseren in TVET-scholen.
   
 • Ook in het tweede resultaat ondersteunt VVOB de WDA. Het gaat dan om het voorzien van opleiding en professionele ontwikkeling voor schoolhoofden. Zo kunnen aspirant-schoolhoofden gecertificeerd worden als volwaardige schoolmanagers.
   
 • In het derde resultaatsgebied ondersteunt VVOB het Geïntegreerd Polytechnisch Regionaal Centrum in de provincie Sud (IPRC South). Zo wil men bekomen dat het IPRC de voorzieningencentra en leernetwerken voor schoolleiders adequaat kan ondersteunen.
   
 • In resultaat 4, ten slotte, staat VVOB het IPRC bij in zijn ondersteuning van TVET-scholen en hun schoolleiders bij het opzetten en beheren van “production and training units” bij activiteiten die een inkomen kunnen genereren.