U bent hier

Rwanda - Mentoring and supervision system
Titel: 
Nieuwe leerkrachten mentoren en begeleiden
Locatie: 
Eastern Province
Timing: 
2017 - 2021
Budget: 
€ 2,148,091
Donor: 
België, The ELMA Foundation
Sector: 
Lager onderwijs
Focus: 
Nieuwe leerkrachten; mentorschap en begeleiding; gelijke onderwijskansen
Context: 

Het overgrote deel van leerlingen zit op school in Rwanda. De uitdaging is om ook de moeilijk te bereiken kinderen daar te krijgen. Cumulatieve schooluitval tegen het einde van het eerste leerjaar was 65 percent in 2015, en 12.50 percent van de leerlingen bleef zitten. Daarenboven blijven leeruitkomsten ondermaats. 37 percent van de lagere schoolleerlingen halen de leerdoelen voor lezen niet, en 46 percent van de leerlingen in het vierde jaar halen de wiskundedoelen niet.

Om dit aan te kaarten, moet schoolleiderschap focussen op de kwaliteit van het lager onderwijs, moet de link tussen de initiële lerarenopleiding en daaropvolgende bijscholingstrajecten versterkt worden, en moeten nieuwe leerkrachten goed gementord en begeleid worden.

Doelstelling: 

Het Mentorschap- en Begeleidingsprogramma ontwikkelt, test en implementeert een mentorschapsysteem voor nieuwe leerkrachten door mentorleerkrachten. Dit wordt verder aangevuld door begeleiding door getrainde lerarenopleiders. Deze combinatie van mentoring en begeleiding versterkt de link tussen de initiële lerarenopleiding en daaropvolgende bijscholing. Nieuwe leerkrachten zijn niet alleen beter voorebreid op hun carrière, lerarenopleidingen zijn ook meer betrokken bij wat er op de scholen gebeurt, en voor welke obstakels hun pasafgestudeerde leerkrachten staan in hun eerste jaar. Zo kunnen ze op hun beurt hun lerarenopleiding verbeteren.

Werkwijze: 

Leerkrachten hebben het grootste effect op het welbevinden en de leeruitkomsten van hun studenten. Er zeker van zijn dat leerkrachten de competenties en motivatie hebben om goed werk te leveren is de sleutel tot kwaliteit en gelijkheid in onderwijs. Gezien het hoge aantal leerkrachten die elk jaar afstuderen van de lerarenopleidingen, draait het project rond mentorschap, monitoring en begeleiding van nieuwe leerkrachten tijdens hun eerste jaar van lesgeven in het lager onderwijs.

Dit is wat VVOB en URCE doen om dit te bereiken:

  • Ze analyseren de noden van nieuwe leerkrachten, van mentorleerkrachten op lagere scholen, en van begeleiders op de lerarenopleidingen.
  • Ze ontwerpen en ontwikkelen een mentorschapsprogramma.
  • Ze trainen mentortrainers, mentorleerkrachten en lerarenopleiders.
  • Ze evalueren en bestuderen het ontwikkeld mentorschapsprogramma.

Als tussentijdse uitkomst genieten nieuwe leerkrachten van betere mentorschap op hun nieuwe job, en krijgen ze betere begeleiding van hun voormalige lerarenopleiders. Dit leidt tot verbetere lespraktijken door zowel de mentorleerkrachten als de nieuwe leerkrachten, en uiteindelijk tot verbeterde leeruitkomsten - voornamelijk die van meisjes in wiskunde in het lager onderwijs.

VVOB werkt ook nauw samen met URCE om een experimentele studie op te zetten. De lespraktijken van pasafgestudeerde leerkrachten op 93 lagere scholen tijdens hun eerste lesjaar worden vergeleken:

  • nieuwe leerkrachten die wél gementord worden door mentorleerkrachten maar niét door lerarenopleiders,
  • nieuwe leerkrachten die wél gemontord worden door mentorleerkrachten én door lerarenopleiders,
  • nieuwe leerkrachten die noch door mentorleerkrachten noch door lerarenopleiders gementord worden.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB Rwanda de capaciteit van haar onderwijspartners. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het VVOB Rwanda team, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.