U bent hier

Zambia - Effective teaching practice for Zambia's youngest
Titel: 
Effective early childhood education teaching practice systems - Effectieve systemen voor lespraktijken in kleuteronderwijs
Locatie: 
Lerarenopleidingen van: Chipata, Kasama, Kitwe, Livingstone en Serenje
Timing: 
2015 – 2016
Budget: 
€ 300,000
Donor: 
België; The ELMA Foundation
Sector: 
Kleuteronderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van leerkrachten (PRESET); mentorschap
Context: 

Voor dit project van start ging, boden slechts twee lerarenopleidingen Kleuteronderwijs aan. Elk jaar studeerden ongeveer 20 studenten af aan elk van de scholen. Privé-instellingen vulden het aanbod aan met cursussen die varieerden van zes maanden tot drie jaar. De kwaliteit van de lerarenopleidingen voor kleuterleerkrachten was dus twijfelachtig.

Het Ministerie van Algemeen Onderwijs van Zambia schatte dat het lerarenkorps 5000 kleuterleerkrachten tekort kwam om te voldoen aan hun doel om 19,5 percent van de kleuters op school te krijgen in 2016. Het ministerie spoorde meer lerarenopleidingen aan om kleuteronderwijs op nemen als een kernvak. De lerarenopleidingen van Chipata, Kasama, Kitwe, Livingstone en Serenje gingen de uitdaging aan, maar besefte tegelijk ook dat ze daarvoor bijkomende capaciteiten zouden moeten aanwerven.

In 2014 startte het ministerie met de accreditatie van instellingen die lerarenopleidingen aanbieden om hun kwaliteit te verbeteren en te harmoniseren. Een van de hoekstenen daarbij is een grotere focus op effectieve lespraktijken.

Doelstelling: 

Studentkleuterleerkrachten van lerarenopleidingen genieten van een kwaliteitsvol mentorschaps- en begeleidingssysteem tijdens hun praktijkstages.

Partners: 
 • Ministry of General Education (MoGE)
 • Directorate of Teacher Education and Specialised Services (TESS)
 • Lerarenopleidingen van Chipata, Kasama, Kitwe, Livingstone, en Serenje
Werkwijze: 

Leerkrachten hebben de meest directe impact op het welbevinden en de leeruitkomsten van studenten. Ervoor zorgen dat leerkrachten de vaardigheden en motivatie hebben om goed les tegevn is cruciaal voor de kwaliteit en gelijkheid van het onderwijs. Gezien het groeiend aantal instellingen die kleuteronderwijscursussen aanbieden, en dus het groeiend aantal kleuterstudentleerkrachten, richt het project zich op de verbetering van het mentorschap en de begeleiding van studentleerkrachten tijdens hun praktijkstage.

Het project steunt op drie pillaren:

 • Een praktijkstagesysteem ontwikkelen en institutionaliseren op de geselecteerde lerarenopleidingen in samenwerking met TESS en andere stakeholders, waaronder stagescholen, informatiecentra op districtsniveau en relevante ambtenaren op nationaal en gedecentraliseerd niveau.
 • De belangrijkste staf, zoals docenten, schoolleiders van stagescholen en staf van informatiecentra op districtsniveau, voorbereiden op hun rol in het nieuwe praktijkstagesysteem.
 • Een monitorings- en beoordelingssysteem ontwikkelen en uitvoeren om:
  • de kwaliteit van de lespraktijken van de student te evalueren;
  • lerarenopleidingen aan te passen aan de realiteiten van de kleuterklas;
  • een hervorming van het praktijkstagesysteem informeren.

Aan het einde van het project:

 • Hebben de lerarenopleidingen goed werkende comités opgericht voor praktijkstages voor kleuterstudentleerkrachten.
 • Observeren lerarenopleidingen en mentorleerkrachten hun studenten tijdens praktijkstages.
 • Erkennen alle actoren betrokken bij de praktijkstages van studenten het belang van mentorschap tijdens de stages.
 • Hebben alle actoren betrokken bij de praktijkstages van studenten de instrumenten, vaardigheden en houding voor effectief mentorschap.
 • Hebben het ministerie en TESS een visie en strategie op mentorschap ontwikkeld, inclusief instrumenten die docenten van de lerarenopleidingen kunnen gebruiken in hun lessen.
 • Leiden het ministerie en TESS de uitvoering en opvolging van een effectief praktijkstagesysteem voor kleuterstudentleerkrachten.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB Zambia de capaciteit van haar onderwijspartners. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het VVOB Zambia team, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.