U bent hier

Zimbabwe - Programme on Early Education
Titel: 
TIEEZ (Teachers for Inclusive Early Education in Zimbabwe) - Programma rond kleuteronderwijs en de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs
Locatie: 
Nationaal
Timing: 
2014 - ...
Budget: 
Gepland 2014-2016: €2.874.750
Donor: 
Belgische overheid (DGD)
Focus: 
Kleuteronderwijs (en de overgang naar het lager onderwijs), Professionalisering van leerkrachten, Schoolleiderschap, Strategische ondersteuning, Inclusief onderwijs
Context: 

Zimbabwe heeft een tekort aan voldoende gekwalificeerde kleuteronderwijzers. De meeste leerkrachten in het kleuteronderwijs hebben geen onderwijsdiploma of ze hebben een diploma leerkracht lager onderwijs. Ze hebben met andere woorden geen gepaste training gekregen om te zorgen voor de ontwikkeling van peuters en kleuters. Daarenboven zijn de schoolleiders onvoldoende opgeleid om de kleuteronderwijzers in hun school te ondersteunen.

De overheid van Zimbabwe wil nieuwe A- en B-kleuterklassen in alle lagere scholen opzetten. Hierdoor zal de toegang tot onderwijs voor vier- en vijfjarigen toenemen en zal dus ook de universele toegang tot het curriculum van negen jaar basisschool stijgen. Daarom verhogen de elf instituten voor lerarenopleiding lager onderwijs de instroom voor de opleiding kleuteronderwijs. Bovendien zal het ministerie van Lager en Secundair Onderwijs de onderwijsactoren ondersteunen om de diversiteit van alle leerlingen te bewaken door middel van professionalisering van leerkrachten en schoolleiders in het kleuteronderwijs.

Doelstelling: 

Leerkrachten en schoolleiders bieden alle leerlingen in het kleuteronderwijs en in de eerste jaren van het lager onderwijs gelijke kansen voor verbetering van hun verdere scholing en toekomst.

Partners: 

Strategische partners

 • Ministry of Higher and Tertiary Education, Science and Technology Development (MHTESTD)
 • Ministry of Primary and Secondary Education (MoPSE)

Operationele partners

 • TEP - Department for Tertiary Education Programmes (van het MHTESTD)
 • DISE - Department for Infant School Education (van het MoPSE)
 • DTE - Department of Teacher Education (van de Universiteit van Zimbabwe)
 • Elf instituten voor learenopleiding lager onderwijs
 • Provinciale onderwijsbureaus van het MoPSE en hun districtsonderwijsbureaus
Werkwijze: 

Dit programma heeft drie resultaatsgebieden.

 • In het eerste resultaatsgebied geven het ministerie van Hoger en Tertiair Onderwijs; het ministerie van Lager en Secundair Onderwijs; en het departement Lerarenopleiding strategische ondersteuning aan de opleiding van leraren en schoolleiders rond inclusief kleuteronderwijs.
   
 • VVOB versterkt ook de instituten voor lerarenopleiding zodat ze kleuteronderwijzers en leerkrachten voor de eerste jaren lager onderwijs kunnen opleiden die vertrouwd zijn met inclusieve leeromgevingen en die de attitudes, vaardigheden en kennis hebben om met diversiteit in de klas om te gaan. Speciale aandacht gaat naar de lesstages die studenten van deze instituten moeten doen.
   
 • In het derde resultaatsgebied versterkt VVOB het departement Lager en Kleuteronderwijs, Leerlingenwelzijn en Bijzonder Onderwijs opdat dit in staat is om nascholing te geven aan schoolleiders en leerkrachten in het kleuteronderwijs en de eerste drie jaar van het lager onderwijs in 400 scholen in 10 districten. De ondersteuning legt de nadruk op inclusief kleuteronderwijs, met aandacht voor attitudes, vaardigheden en kennis rond het identificeren van en omgaan met kinderen met diverse leerbehoeftes.