U bent hier

Context heeft een belangrijke impact op het al dan niet slagen van innovaties in de klas. Daarom is het belangrijk om de rol van schoolleiders te begrijpen, en of ze die veranderingsprocessen al dan niet vergemakkelijken. Deze paper [EN] onderzoekt hoe schoolleiders in Vietnam verandering teweegbrengen.

Context

Meer dan 92 procent van de 3- tot 5-jarigen in Vietnam gaat naar de kleuterklas, maar niet alle kinderen doen het even goed. Vooral kleuters met een etnische achtergrond hebben het moeilijk. VVOB werkt samen met het Ministerie van Onderwijs en Training in Vietnam om kleuterleerkrachten die lesgeven in etnisch diverse regio's te ondersteunen. Leerkrachten hebben de grootste impact op de leerresultaten van leerlingen. Schoolleiders moeten ervoor zorgen dat leerkrachten hun job effectief kunnen uitoefenen. Zij maken of kraken verandering - een essentieel element voor goed onderwijs. Traditionele methodes voor nascholing kunnen de omvang van de uitdaging niet aan. In deze paper bespreken we hoe schoolleiders hun leerkrachten kunnen ondersteunen om te reflecteren over hun lespraktijken en om collaboratief expertise op te bouwen, met als doel te voldoen aan de noden van alle kinderen.

Auteurs

Lieve Leroy en Thi Chau Nguyen, education advisors VVOB, Vietnam

Dit artikel werd gepubliceerd door Taylor & Francis Online in Childhood Education, Volume 95, 2019 - 2