U bent hier

De LEGO Foundation kondigde in januari een nieuw internationaal partnerschap aan van organisaties die spelenderwijs leren gaan integreren in de formele bijscholingen van lagere schoolleerkrachten. VVOB is een van de vijf partners en neemt die verantwoordelijkheid op in Vietnam met iPLAY ($4 miljoen).

Speels partnerschap

Het is bewezen dat spelenderwijs leren ervoor zorgt dat kinderen een brede waaier aan cruciale vaardigheden voor de 21ste eeuw ontwikkelen, waaronder kritisch denken, samenwerken en probleemoplossend denken. De LEGO Foundation wil met haar internationaal partnerschap leerkrachten ondersteunen om spelenderwijs leren om te zetten in de praktijk. De vijf partnerorganisaties gaan samenwerken met de overheden van hun partnerland om lagere schoolleerkrachten effectieve en continue professionele ontwikkelingsmogelijkheden te bieden rond het integreren van spelenderwijs leren in hun lespraktijk.

 

“We focussen met het partnerschap in de eerste plaats op leerkrachten, omdat we spelenderwijs leren zo rechtstreeks tot bij de kinderen in de klas brengen”, zegt Sarah Bouchie, hoofd van Global Programmes bij LEGO Foundation. “We werken samen met belanghebbenden uit alle hoeken van het onderwijs. We creëren bevorderlijke beleidsomgevingen dat het gebruik van pedagogieën van spelend leren ondersteunt en stimuleert, zodat miljoenen lagere schoolleerlingen meer uit de les halen.”

 

Om leerkrachten te ondersteunen rond het gebruik van spelenderwijs leren, besliste de LEGO Foundation om samen te werken met organisaties in Afrika en Azië. Die partnerorganisaties werken op hun beurt samen met de respectievelijke ministeries van onderwijs om spelenderwijs leren in te bedden in de bijscholingstrajecten voor leerkrachten, in lijn met lopende curriculumhervormingen. In Vietnam heeft VVOB die verantwoordelijkheid met plezier op zich genomen. We doopten het project ‘iPLAY’.

We werken samen met belanghebbenden uit alle hoeken van het onderwijs. We creëren bevorderlijke beleidsomgevingen dat het gebruik van pedagogieën van spelend leren ondersteunt en stimuleert, zodat miljoenen lagere schoolleerlingen meer uit de les halen
Sarah Bouchie, hoofd van Global Programmes bij LEGO Foundation

iPLAY: Spelenderwijs leren op nationale schaal in Vietnam

Vietnam verandert aan sneltempo. Om zich volledig te kunnen ontplooien in zo’n context, moeten jonge kinderen een brede waaier aan vaardigheden ontwikkelen: cognitieve, sociale, emotionele, fysieke en creatieve. Het Vietnamees Ministerie van Onderwijs en Training (MOET) is bezig aan een hervorming van het curriculum. Wat vroeger (en nu nog) een kennisgericht onderwijssysteem was, moet een onderwijssysteem worden dat leerlingen voorziet van de skills die nodig zijn in de 21ste eeuw.

 

VVOB’s iPLAY-project (‘Integrating play-based learning activities among young learners’) ondersteunt MOET in dat hervormingsproces door spelenderwijs leren een volwaardige plaats te geven in het officieel bijscholingsbeleid voor lagere schoolleerkrachten.

 

“Met iPLAY introduceren we methodieken van spelenderwijs leren en de nodige richtlijnen voor bijscholing daartoe bij onze partners in het ministerie”, verklaart Le Thi Bich Hanh, iPLAY projectmanager van VVOB. “We dragen zo bij tot een transformatie van de nu nog strikte schoolcultuur in Vietnam naar een onderwijssysteem dat op een holistische manier de kwaliteiten, capaciteiten, ethiek, intelligentie en gezondheid van elke leerling ten volle waarborgt.”

iPLAY draagt bij tot een transformatie van de nu nog strikte schoolcultuur in Vietnam naar een onderwijssysteem dat op een holistische manier de kwaliteit van elke leerling ten volle waarborgt
Le Thi Bich Hanh, iPLAY projectmanager, VVOB

Concreet wordt binnen het project pedagogisch materiaal ontwikkeld voor leerkrachten om speelse leeractiviteiten in hun nieuw curriculum te integreren; en voor schoolleiders en lokale overheidsmedewerkers om een bevorderlijke beleidsomgeving te creëren voor de implementatie daarvan. Dit, in combinatie met grootschalige bijscholingen voor leerkrachten, moet de attitudes, kennis en vaardigheden van leerkrachten versterken om spelenderwijs leren in hun lespraktijk om te zetten.

 

iPLAY bestaat uit drie fases van opschaling. Als het project afloopt eind 2023, zullen 14,695 scholen en meer dan 150,000 lagere schoolleerkrachten bereikt zijn.

We brachten een (Engelstalige) technical brief uit over onze aanpak van spelenderwijs leren in kleuteronderwijs

Co-partners

Wat VVOB in Vietnam doet, gaan andere organisaties elders doen. We zijn fier om in het onderstaande lijstje te passen, en kijken ernaar uit om uit te wisselen over onze ervaringen.

Elke partnerorganisatie ontvangt ongeveer $4 miljoen van het totaalbudget van het internationaal partnerschap, nl. $24 miljoen. Allemaal samen komt het partnerschap van de LEGO Foundation ongeveer 5 miljoen kinderen tussen 6 en 12 jaar ten goede, bovenop 190.000 leerkrachten en 3 miljoen ouders en andere actoren in gemeenschappen.

 

De LEGO Foundation ging ook een zesde partnerschap aan met RTI International, dat zal meten in welke mate het gelukt is om spelenderwijs leren te integreren in het onderwijsbeleid van de betrokken vijf landen. De resultaten van die studies zullen breed gedeeld worden met het internationaal onderwijsveld om te bekijken hoe we hiermee verdergaan.