U bent hier

De LEGO Foundation kondigde in januari een nieuw internationaal partnerschap aan van organisaties die spelenderwijs leren gaan integreren in de formele bijscholingen van lagere schoolleerkrachten. VVOB is een van de vijf partners en neemt die verantwoordelijkheid op in Vietnam met iPLAY ($4 miljoen).

Speels partnerschap

Het is bewezen dat spelenderwijs leren ervoor zorgt dat kinderen een brede waaier aan cruciale vaardigheden voor de 21ste eeuw ontwikkelen, waaronder kritisch denken, samenwerken en probleemoplossend denken. De LEGO Foundation wil met haar internationaal partnerschap leerkrachten ondersteunen om spelenderwijs leren om te zetten in de praktijk. De vijf partnerorganisaties gaan samenwerken met de overheden van hun partnerland om lagere schoolleerkrachten effectieve en continue professionele ontwikkelingsmogelijkheden te bieden rond het integreren van spelenderwijs leren in hun lespraktijk.

 

“We focussen met het partnerschap in de eerste plaats op leerkrachten, omdat we spelenderwijs leren zo rechtstreeks tot bij de kinderen in de klas brengen”, zegt Sarah Bouchie, hoofd van Global Programmes bij LEGO Foundation. “We werken samen met belanghebbenden uit alle hoeken van het onderwijs. We creëren bevorderlijke beleidsomgevingen dat het gebruik van pedagogieën van spelend leren ondersteunt en stimuleert, zodat miljoenen lagere schoolleerlingen meer uit de les halen.”

 

Om leerkrachten te ondersteunen rond het gebruik van spelenderwijs leren, besliste de LEGO Foundation om samen te werken met organisaties in Afrika en Azië. Die partnerorganisaties werken op hun beurt samen met de respectievelijke ministeries van onderwijs om spelenderwijs leren in te bedden in de bijscholingstrajecten voor leerkrachten, in lijn met lopende curriculumhervormingen. In Vietnam heeft VVOB die verantwoordelijkheid met plezier op zich genomen. We doopten het project ‘iPLAY’.

We werken samen met belanghebbenden uit alle hoeken van het onderwijs. We creëren bevorderlijke beleidsomgevingen dat het gebruik van pedagogieën van spelend leren ondersteunt en stimuleert, zodat miljoenen lagere schoolleerlingen meer uit de les halen
Sarah Bouchie, hoofd van Global Programmes bij LEGO Foundation

iPLAY: Spelenderwijs leren op nationale schaal in Vietnam

Vietnam verandert aan sneltempo. Om zich volledig te kunnen ontplooien in zo’n context, moeten jonge kinderen een brede waaier aan vaardigheden ontwikkelen: cognitieve, sociale, emotionele, fysieke en creatieve. Het Vietnamees Ministerie van Onderwijs en Training (MOET) is bezig aan een hervorming van het curriculum. Wat vroeger (en nu nog) een kennisgericht onderwijssysteem was, moet een onderwijssysteem worden dat leerlingen voorziet van de skills die nodig zijn in de 21ste eeuw.

 

VVOB’s iPLAY-project (‘Integrating play-based learning activities among young learners’) ondersteunt MOET in dat hervormingsproces door spelenderwijs leren een volwaardige plaats te geven in het officieel bijscholingsbeleid voor lagere schoolleerkrachten.

 

“Met iPLAY introduceren we methodieken van spelenderwijs leren en de nodig