U bent hier

Steden groeien aan een sneltempo. Dit gaat onvermijdelijk gepaard met heel wat onderwijsuitdagingen in stedelijke contexten. Met het nieuw CITIES-project in Vietnam, wil VVOB de voordelen van verstedelijking maximaliseren door ervoor te zorgen dat alle kinderen in de stad kunnen profiteren van kwaliteitsvol kleuteronderwijs. 

Diversiteit in een stedelijke context

Momenteel leeft 55% van de wereldbevolking in stedelijk gebied. Tegen 2050 zal dit percentage stijgen tot 68%. Het overgrote deel van deze toename zal plaatsvinden in Azië en Afrika (UN DESA).

Het identificeren van deze leerbarrières in een stedelijke omgeving is één van de voornaamste doelstellingen van het CITIES-project

Identificeren van leerbarrières

Eén van deze groeiende steden is de Vietnamese kuststad, Da Nang. Terwijl de overheid hard werkt aan basisvoorzieniningen zoals kleuteronderwijs voor alle kinderen in de stad, zorgt deze evolutie voor een te grote druk op publieke scholen. Kleuterleerkrachten hebben te weinig middelen om met deze veranderingen om te gaan. Zo is het voor hen een enorme uitdaging om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden dat kleuters verbindt met elkaar, de gemeenschap en hun omgeving zodat ze beter bestand zijn tegen het leven in de stad. Dit heeft als gevolg dat kinderen - en vooral kinderen uit arme migrantenfamilies - door de mazen van het net vallen wat kwaliteitsvol kleuteronderwijs betreft.

 

Samen met het Da Nang Department of Education and Training (DOET) en de University of Da Nang, richt VVOB zich op deze kwetsbare stedelijke bevolking. Met het CITIES-project ondersteunen VVOB en haar partners kleuterleerkrachten en schoolleiders uit de arme industriële gebieden van Da Nang bij het identificeren en terugdringen van leerbarrières bij 3-tot-5-jarigen.

Het identificeren van deze leerbarrières in een stedelijke omgeving is een van de voornaamste doelstellingen van het CITIES-project. Ervaringen uit andere contexten wijzen al op zaken zoals beperkte schone, groene en veilige leer- en speelomgevingen; mentaal welbevinden van leerkrachten en ouders; mobiliteitsproblemen; etnische diversiteit als gevolg van migratie; luchtvervuiling en geluidsoverlast; lage betrokkenheid van ouders bij het onderwijs; nieuwe technologieën die zorgen voor minder interactie met anderen, etc.

Inspelen op ontwikkelingsbehoeften van kleuters

Het project steunt op 2 pijlers:

 

De eerste pijler is een pilootproject dat wordt uitgerold in acht stedelijke scholen in het district Son Tra. Het project versterkt de capaciteiten van kleuterleerkrachten en schoolleiders door het procesgericht kindvolgsysteem en kindgerichte lestechnieken toe te passen.

 

Het procesgericht kindvolgsysteem meet het welzijn en de betrokkenheid van kinderen als indicatoren van leren. Door dit te gebruiken in de klas, verzamelen kleuterleerkrachten informatie en kunnen ze continu inspelen op de ontwikkelingsbehoeften van de kleuters. 

Aan de hand van deze informatie maken leerkrachten individuele en collectieve reflecties. Op die manier kunnen ze actiepunten formuleren om hun onderwijstechnieken te verbeteren en zo voldoen aan de behoeften van de kinderen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het versterken van de capaciteiten om om te gaan met leerbarrières die eigen zijn aan een stedelijke context. 

Langetermijnvisie

In juli 2019 faciliteerde VVOB de eerste training van het CITIES-project met deelnemers van verschillende overheidsniveaus en leerkrachten en schoolleiders van de acht pilootscholen.
 

 

Het CITIES-project is op dit moment een pilootproject van één jaar, maar heeft de ambitie om op lange termijn te werken aan de vermindering van leerbarrières bij kleuters uit de meest kwetbare stedelijke gebieden van Vietnam.

Het CITIES-project werd in juni 2019 officieel gelanceerd