U bent hier

26/08/2016

Nadat een krachtige aardbeving Ecuador trof in april, maakte VVOB extra middelen vrij en richtte ze samen met de andere leden van de nationale Education Cluster een onderwijsnoodplan op. Op langere termijn zet ze, net zoals de afgelopen jaren, in op het smeden van duurzame partnerschappen tussen technische secundaire scholen en bedrijven.

Zo verbond IdealAlambrec Bekaert zich er in juli toe om samen met VVOB en het Ecuadoraans ministerie van Onderwijs een kwaliteitsvolle opleiding Bouw op poten te zetten om te voldoen aan de dringende vraag naar geschoolde bouwvakkers.

Aardbevingbestendige huizen

VVOB en IdealAlambrec Bekaert gaan samen twee technische secundaire scholen in Manabí, de provincie het ergst getroffen door de aardbeving, voorzien van een postsecundair 7de specialisatiejaar (in het Spaans een Bachillerato Técnico Productivo) in Bouw. De opleiding zal onder andere focussen op de geldende veiligheidsvoorwaarden en een prototype van een aardbevingbestendig huis gebruiken als modelhuis. Dat prototype werd ontworpen door Bekaert en won in 2013 een prijs van de overheid.

In de praktijk gaan vier leerkrachten een intensieve cursus van twee weken volgen bij Bekaert om hun professionele competenties bij te schaven. Ongeveer 50 studenten gaan meebouwen aan de aardbevingbestendige huizen tijdens de opleiding. Na het eerste jaar zullen 550 gloednieuwe huizen onderdak kunnen bieden aan zij die het nodig hebben.

De rol van VVOB bestaat uit vier grote taken: we ondersteunen de aankoop van bouwmateriaal en -uitrustig; we ontwerpen mee het leermateriaal om een ‘model aardbevingbestendig huis’ te bouwen en verspreiden dat ook; we verzekeren een goede samenwerking tussen de verschillende partijen; en tenslotte ontwikkelen we de capaciteit van ambtenaren om die coördinatierol na verloop van tijd over te nemen.

PPP’s voor onderwijs

Zulke publiek-private partnerschappen (PPP’s) waarborgen de kwaliteit en de relevantie van technische opleidingen. Net zoals in Vlaanderen het geval is, kunnen Ecuadoraanse jongeren verder studeren aan een ‘7de jaar’ na het middelbaar technisch onderwijs. Tijdens dat specialisatiejaar doen leerlingen aan werkplekleren om praktijkervaring op te doen in de laatste technologieën en technieken.

Partnerschappen tussen scholen en bedrijven die studenten willen opleiden, zijn dus cruciaal. Zo bestaat er ook al een samenwerkingsverband tussen VVOB, Schneider Electric en het ministerie van Onderwijs op het gebied van elektriciteit. Deze PPP wordt daarbovenop ook gesteund op regionaal niveau, meer bepaald door de experts van het Braziliaans National Service for Industrial Training Organisation (SENAI).

Dankzij publiek-private partnerschappen plukt niet alleen de arbeidsmarkt de vruchten van een toestroom geschoolde werknemers, ook studenten van het technisch onderwijs kunnen genieten van een kwaliteitsvolle opleiding en arbeidskansen. Daarom investeert VVOB in het opzetten van samenwerkingsverbanden met de bedrijfswereld, zowel in Ecuador als in andere partnerlanden. Als we zo’n samenwerkingsverband aangaan, dragen we principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen altijd hoog in het vaandel, en passen we in datzelfde kader een grote zorgvuldigheid en voorzichtigheid toe.