U bent hier

27/04/2017

Studentleerkrachten Hannah (hogeschool UCLL), Stephanie en Eva (Karel de Grote Hogeschool) verzamelen bijzondere onderwijspraktijken op hun stageplaats bij VVOB Cambodja. Gedurende drie maanden staan ze voor de klas in Krapeu Ha, een basisschool in de Kandal provincie in Cambodja, waar ze wiskunde en wetenschappen geven: “In België kunnen we nog wat bijleren van deze ‘less is more’ manier van lesgeven.”

Een stapje verder

Niets zo effectief als een buitenlandse stage om je perspectief te verbreden en je onderwijspraktijken te verrijken. Hannah, Stephanie en Eva komen in aanraking met situaties die tot voor kort nog ongekend waren: “We geven les aan klassen van ongeveer veertig lagereschoolkinderen”, vertelt Hannah. “Het is een uitdaging om alle leerlingen bij de les te houden, maar zo leren we al doende wel bij over goed klasmanagement.” Zo ervaart Hannahs collega Eva veel meer interactie en engagement van de leerlingen met een leerrijk spel dan met de klassieke klasopstelling waar de leerkracht aan het bord staat en de leerlingen zwijgzaam achter hun lessenaar zitten: “Leerrijke spelletjes hoeven helemaal niet lang te duren, want de leerlingen zijn al snel terug helemaal mee. Heel inspirerend.”

Stephanie ging nog een stapje verder – letterlijk. Ze verhuisde de les naar buiten: “Met de steun van de schooldirecteur en mijn stagementor gaf ik een leuke wiskundeles in open lucht. De leerlingen waren opgewekt en veel geïnteresseerder. Ik heb hier nu vanop de eerste rij kunnen ervaren wat ik altijd al dacht: buiten leren werkt.”

Belgisch werkpuntje

In Cambodjaanse basisscholen is er geen overschot aan goede leermaterialen, integendeel. Dat staat in groot contrast met wat de modale Vlaamse leerkracht vanzelfsprekend vindt: “Thuis zou ik gewoon afprinten wat ik nodig heb en aan elke leerling een kopie geven”, geeft Stephanie toe. “Dat is hier simpelweg niet mogelijk. Ik moet rekenen op mijn creativiteit om het beschikbare materiaal op een nuttige manier te gebruiken. Dat brengt lesgeven terug naar de essentie.”

De drie Vlaamse studentes zijn het erover eens dat het leerzaam is om eens niet te kunnen rekenen op onuitputtelijke voorzieningen en soms dure leermaterialen. Hannah is overtuigd: “In België kunnen we nog wat bijleren van deze ‘less is more’ manier van lesgeven.”

Schoenen

Net zoals in België schuilt in Cambodjaanse klassen ook veel diversiteit. Maar het zijn de drie stagiaires die het meest te kampen hebben met de taal- en cultuurverschillen. Ze rekenen op lokale studentleerkrachten om hun lessen te vertalen naar het Khmer, maar ook om samen hun didactische vaardigheden te verfijnen en om elkaar gezonde feedback en steun te geven.

Eva denkt terug aan die eerste weken: “Ik vergeet nooit meer hoe het voelt om geen woord te verstaan uit de monden van de mensen met wie je graag wil samenwerken. Nu kan ik me gemakkelijker verplaatsen in de schoenen van jonge buitenlandse leerlingen die in een klasomgeving geplaatst worden waar ze de nieuwe taal en gewoontes niet kennen of begrijpen.”

Zin in meer inspiratie? Op ons online platform www.enspired.net brengen we onderwijspraktijken uit het Zuiden samen die laten zien hoe werken aan gelijke onderwijskansen en omgaan met diversiteit in Vlaanderen anders kan.