U bent hier

Titel: 
Ontwikkeling van een trainingspakket voor de nascholing van leerkrachten rond wiskunde in de eerste graad
Locatie: 
Pilootproject in Siem Reap provincie, wordt opgeschaald naar 5 andere provincies
Timing: 
2018-2019
Budget: 
$70,478
Donor: 
UNESCO
Sector: 
Lager onderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van leerkrachten (INSET); wiskunde; formatief evalueren; genderresponsiviteit; klasmanagement
Context: 

Nationaal en internationaal onderzoek toont aan dat lagere schoolleerlingen in Cambodja minder goed presteren in wiskunde dan leeftijdsgenoten in naburige landen. Dit is in de eerste plaats te wijten aan de ondermaatse kwaliteit van lesgeven, terwijl dit laatste dé grootste impact heeft op leerresultaten. In het bijzonder Cambodjaanse leerkrachten hebben ondersteuning nodig om hun vakdidactiek voor wiskunde te verbeteren. Zo zijn veel leerkrachten niet in staat om veelvoorkomende pedagogische leerbarrières te identificeren en aan te pakken. Daarvoor is een goede kennis nodig van de verschillende fases in de ontwikkeling van kinderen. Maar tot voor kort werden deze thema’s niet behandeld in de tweejaar durende lerarenopleiding voor lagere schoolleerkrachten.

Om de lestechnieken van zowel ervaren als studentleerkrachten te verbeteren, ontwikkelde het Ministry of Education, Youth and Sport (MoEYS) een Teacher Policy Action Plan (TPAP – een ‘actieplan voor leerkrachtenbeleid’). Een onderdeel van TPAP is de hervorming van de lerarenopleiding tot een 4-jarige bacheloropleiding, en het ontwerp van een Teacher Career Pathway (‘carrièrepad voor leerkrachten’) om professionele ontwikkelingstrajecten aan te bieden aan ervaren leerkrachten. De ontwikkeling van een nascholingspakket rond wiskunde in de eerste graad maakt deel uit van die Pathway.

Doelstelling: 

Ervaren en startende lagere schoolleerkrachten hebben de competenties om de kwaliteit van lesgeven en leren in wiskunde in de eerste graad van de lagere school te verbeteren, gebruikmakend van lesactiviteiten die focussen op leerresultaten en aangepast zijn aan de ontwikkelingsfase van het kind.

Partners: 
Werkwijze: 

De ontwikkeling van een nascholingspakket voor wiskunde in de eerste graad focust op de versterking van de professionele ontwikkelingsopportuniteiten voor lagere schoolleerkrachten, met het doel om hun vakdidactische kennis van wiskunde te verbeteren. Dat houdt ook thema’s zoals formatief evalueren en klasmanagement in.

Het programma steunt op 3 pillaren:

Ontwikkelen van een Training of Trainers (ToT – ‘training voor trainers’) gids, een gids voor leerkrachten en lesmateriaal
De capaciteit van trainers ontwikkelen om te voorzien in nascholingsopportuniteiten voor leerkrachten om hun vakdidactiek voor wiskunde te verbeteren
De vakdidactische kennis van wiskunde van lagere schoolleerkrachten versterken, ook wat betreft formatief evalueren en klasmanagement

Het programma versterkt de vaardigheden van ervaren en startende leerkrachten in het lager onderwijs om wiskundelessen te verbeteren voor alle leerkrachten.

Aan het einde van het project...:

Het Ministry of Education, Youth and Sport:

  • heeft een ToT en een gids voor leerkrachten ontwikkeld rond wiskunde, en die ook goedgekeurd,
  • heeft de capaciteit om lerarenopleiders op provincieniveau te trainen.

Lerarenopleiders van de provinciale lerarenopleidingen:

  • hebben de capaciteit om de sleutelrol van trainer op zich te nemen
  • hebben de capaciteit om professionele ontwikkelingstrajecten voor lagere schoolleerkrachten te organiseren en te leiden.

Lagere schoolleerkrachten hebben:

  • versterkte vakdidactiek voor wiskunde
  • verbeterde vaardigheden voor formatief evalueren, genderresponsiviteit en klasmanagement.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB de capaciteit van haar onderwijspartners in Cambodja. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het VVOB team, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.