U bent hier

Cambodja - Leerresultaten in het lager onderwijs
Titel: 
Leerresultaten in het lager onderwijs
Locatie: 
Nationaal
Timing: 
2014 - 2016
Budget: 
Gepland 2014-2016: €2.874.750
Donor: 
DGD
Focus: 
Lager onderwijs, Professionalisering van leerkrachten, Strategische ondersteuning
Context: 

De voorbije twee decennia steeg de deelname van de Cambodjaanse kinderen aan het onderwijs. Toch blijft het gebrek aan kwaliteit een hekel punt. Zo hebben de leerlingen het moeilijk om vragen te beantwoorden die berusten op geavanceerde cognitieve vaardigheden, zoals het oplossen van wiskundige problemen. De sleutel tot betere leerprestaties van deze kinderen ligt in de kwaliteit van de opleiding van de leerkrachten.

Doelstelling: 

Leerkrachten in het lager onderwijs gebruiken gepaste onderwijs-, monitoring- en opvolgingsstrategieën om de leerresultaten (met nadruk op wiskunde en wetenschappen) van alle leerlingen te verbeteren.

Partners: 

Strategische partner

Operationele partners

  • Departement van Lerarenopleiding (Teacher Training Department - TTD) van het ministerie van Onderwijs, Jeugd en Sport
  • 18 provinciale centra voor lerarenopleiding
Werkwijze: 

Dit programma heeft drie resultaatgebieden.

  • Het eerste resultaat tilt de initiële opleiding aan de 18 provinciale centra voor lerarenopleiding van de leraren wiskunde en wetenschappen op een hoger niveau. De klemtoon ligt op het versterken van de vakdidactische kennis van de lerarenopleiders.
  • Een tweede reeks activiteiten verbetert de kwaliteit van de lespraktijk aan de provinciale centra voor lerarenopleiding en in de geaffilieerde praktijkscholen. Het programma versterkt hiertoe de supervisie- en mentorvaardigheden van de lerarenopleiders en van de leraren van de stagescholen. Op deze manier krijgen de studenten betere terugkoppeling en begeleiding tijdens hun stage.
  • Het derde resultaatgebied ondersteunt het departement voor Lerarenopleiding van het ministerie van Onderwijs, Jeugd en Sport en het management van de provinciale centra voor lerarenopleiding opdat ze meer aandacht zouden besteden aan de monitoring van de onderwijskwaliteit en de planning voor betere leerresultaten. Het programma richt zich dus ook op de versterking van het kwaliteitszorgsysteem van de initiële lerarenopleiding.

Het programma wordt uitgevoerd in twee fasen.

  • Tijdens de eerste fase (januari 2014 tot juni 2015) ontwikkelt het programma de capaciteit van de ‘kernteams’. Het ministerie van Onderwijs, Jeugd en Sport stelt deze teams samen uit de specialisten in het ministerie en haar instituten. Tijdens de capaciteitsontwikkeling bewaken de teams de afstemming en relevantie van de resultaten op en voor de Cambodjaanse context.
  • In een tweede fase (juli 2015 tot december 2016) geven de kernteams de capaciteit door aan de doelgroepen op het nationaal niveau. Ze zullen onder andere workshops organiseren en deze consolideren via opvolgbezoeken.

Het programma biedt extra ondersteuning aan drie minder bevoorrechte provincies: Kratie, Preah Vihear en Steung Treng.