U bent hier

Ecuador - Institutionele capaciteitsontwikkeling in het technisch onderwijs
Titel: 
Institutionele capaciteitsontwikkeling in het technisch onderwijs
Locatie: 
Nationaal en piloot in zone 4 (Manabí en Santo Domingo de las Tsáchillas)
Timing: 
2014 - 2016
Budget: 
Gepland 2014-2016: €2.200.000
Donor: 
DGD
Focus: 
Secundair technisch en beroepsonderwijs, Professionalisering van leerkrachten, Schoolleiderschap, Strategische ondersteuning
Context: 

De overheid in Ecuador hervormde in 2011 het secundair onderwijs. Er werd een gemeenschappelijk curriculum (‘tronco commún’) ingericht, met in de laatste jaren twee opties: een wetenschappelijke en een technische optie. De overheid wil nu de technisch optie versterken. Een uitdaging is alvast dat leraars de pedagogische en didactische competenties die nodig zijn om les te geven in het technisch onderwijs, onvoldoende beheersen. Dat geldt echter ook voor de specifieke beroepscompetenties. Systemen van professionalisering en opleiding houden momenteel nog onvoldoende rekening met de specificiteit van het technisch onderwijs.

Doelstelling: 

Leerkrachten en schoolleiders van het technisch onderwijs bereiden leerlingen voor op hun rol in de maatschappij en op waardig werk.

Partners: 

Strategische partner

 • Ministerio de Educación de Ecuador (ministerie van Onderwijs - MINEDUC)

Operationele partners

 • Subsecretaría de Fundamentos Educativos
 • Subsecretaría de Desarollo Profesional Educativo
 • Subsecretaría para la Innovación y el Buen Vivir
 • Nationale Onderwijsuniversiteit (UNAE)
Werkwijze: 

VVOB zet in op capaciteitsontwikkeling van partners die actief zijn rond de professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders in het technisch onderwijs, en het verzorgen van een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Het programma in Ecuador heeft vijf resultaatsgebieden:

 • VVOB werkt samen met de Subsecretaría de Coordinación Educativa. Dit is de afdeling van het ministerie van Onderwijs die verantwoordelijk is voor het beleid en de documenten van het nationaal onderwijssysteem. De samenwerking behelst onder andere ondersteuning bij de ontwikkeling van een geïntegreerd en inclusief beleid voor het technisch onderwijs, met speciale aandacht voor leerkrachten en schoolleiders.
   
 • VVOB versterkt de afdeling voor Professionele Onderwijsontwikkeling (Subsecretaría de Desarollo Profesional Educativo) opdat die in staat is om mogelijkheden van professionalisering aan te bieden aan leerkrachten en schoolleiders van technische scholen. De samenwerking houdt onder andere het opstellen in van een profiel van de leerkracht technisch onderwijs. Dit zal een kader zijn voor de professionaliseringsactiviteiten. Vorming aan leerkrachten, stages bij bedrijven en leernetwerken maken ook deel uit van de activiteiten met deze afdeling.
   
 • In een derde resultaatsgebied ondersteunt VVOB de Nationale Onderwijsuniversiteit (UNAE) bij de ontwikkeling en uitrol van een gespecialiseerde pedagogische opleiding voor leerkrachten die willen lesgeven in het technisch onderwijs.
   
 • VVOB werkt ook met de afdeling Kwaliteit van het ministerie van Onderwijs (Subsecretaría para la Innovación y el Buen Vivir) bij de ontwikkeling van ondersteunend materiaal voor de toepassing van standaarden voor schoolmanagement in technische scholen.
   
 • Ten slotte versterkt VVOB het ministerie van Onderwijs zelf in het voeren van een dialoog met onder andere het bedrijfsleven.