U bent hier

Titel: 
Consultancy voor de BTC rond Actief Lesgeven en Leren ter verbetering van de manieren van lesgeven en de beoordelingstechnieken die de leerling centraal stellen, in de lerarenopleiding voor het secundair en het technisch en beroepsonderwijs
Locatie: 
Oeganda
Timing: 
2014 - 2016
Budget: 
€55.452
Donor: 
Belgische federale overheid (DGD) (via BTC, Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
Focus: 
Secundair technisch en beroepsonderwijs, Actief Lesgeven en Leren in de lerarenopleiding
Context: 

De regering van Uganda ontving een subsidie van de Belgische overheid voor de financiering van het Teacher Training Education Project. Dit project verbetert de opleiding van technische leerkrachten en instructeurs in het technisch en beroepsonderwijs, gezondheidsmentors en leerkrachten in het secundair onderwijs. Een van de onderdelen van dit project verbetert de kwaliteit van het onderwijs en leren. In de praktijk gebeurt dit door de invoering van duurzame evaluatiepraktijken en Actief Lesgeven en Leren in de lerarenopleiding voor het technisch en beroepsonderwijs en het secundair onderwijs onder het departement Teacher and Instructors Education and Training van het Oegandese ministerie van Onderwijs.

Werkwijze: 

In het kader van het Teacher Training Education Project ontwikkelt VVOB een programma voor professionele ontwikkeling van lerarenopleiders rond Actief Lesgeven en Leren. VVOB zorgt ook voor de opleiding van een groep van nationale deskundigen en mentorleraren. Zij zullen op hun beurt het programma doorgeven in alle instituten voor Teacher and Instructors Education and Training.