U bent hier

In februari ontving VVOB broeder Peter Tabichi, winnaar van de prestigieuze Global Teacher Prize ($1 miljoen), in Uganda. Hij was de keynote-spreker op het jaarlijks symposium over lerarenopleidingen van het Ministerie van Onderwijs en Sport. Hij nam ook de tijd om VVOB’s plannen voor kwaliteitsvol landbouwonderwijs in het land te doorgronden en om onze partners te leren kennen.

Ontdek eerst alles wat je moet weten over ons programma in Uganda: Landbouwonderwijs praktijkgericht aanbieden of ‘Teaching agriculture practically’

Extra-ordinair

Lang voor er ooit sprake was van een Global Teacher Prize, was broeder Peter Tabichi al een uitzonderlijke leerkracht.

 

Peter werkt in een heel afgelegen en dor gebied in Kenia. Hij geeft wetenschappen en wiskundeles op een secundaire school. Met zijn toewijding voor het vak en onwrikbaar vertrouwen in zijn studenten, toverde hij de armoedig voorziene school om tot de beste publieke school in Kenia – dat zijn officiële feiten – en een van de beste scholen in Kenia in het algemeen. Vooral meisjes doen het veel beter dan vroeger. Hij gebruikt het aanzien dat hij als leerkracht geniet om ouders en de vrouwelijke studenten zelf te overtuigen van het belang van onderwijs en wetenschappen vóór een huwelijk of gezin.

 

“De rol van een leerkracht bestaat eruit het leven van studenten te veranderen op lange termijn.” Zo zette Peter de toon op de eerste dag van zijn bezoek op het VVOB-kantoor in Kampala. “We kunnen onnoemelijk veel bereiken als we verder kijken dan tot waar de grenzen van onze eigen vakken traditioneel getrokken worden.” 

Klik op de foto’s hieronder om een idee te krijgen van de kernboodschappen van broeder Peter:

Onderwijs met de echte wereld harmoniseren

Broeder Peters harde werk heeft niet enkel het leven van zijn studenten, onder wie 95% kansarm is, veranderd. Ook zijn eigen leven veranderde toen Varkey Foundation hem erkende als ’s werelds beste leerkracht in 2019. Hij werd gehuldigd met de Global Teacher Prize, goed voor 1 miljoen dollar, ook wel de Nobelprijs voor leerkrachten genoemd. De Global Teacher Prize viert elk jaar “een buitengewone leerkracht die een uitzonderlijke bijdrage leverde aan het beroep”. De video hieronder brengt in beeld waarom Peter het precies verdient.

 

 

Maar Peter zou Peter niet zijn als hij dit eerbetoon niet inzette ten voordele van zijn school. Hij investeert het geld integraal in zijn school en gemeenschap: “Dat ik de Teacher Prize won, draait niet zozeer rond mij. Het draait eerder rond het effect dat die titel heeft gehad op mijn school en gemeenschap. Na die erkenning hebben privébedrijven zoals Safaricom [telecombedrijf in Kenia] en CISCO [IT-bedrijf] ons de hand gereikt”, vertelt hij.

 

 “We moeten die echte arbeidswereld tot in de klas brengen, en de klas verhuizen naar de buitenwereld. Dat geeft studenten hoop voor hun toekomst”, zegt Peter over het belang van verbinding tussen scholen en de privésector. Hij is een uitgesproken voorstander van bruggen bouwen tussen de klas enerzijds en de omliggende bedrijven en gemeenschappen anderzijds, en met de thuisomgeving van studenten.

 

Meer nog, hij erkent het groot potentieel van de landbouwsector voor werkgelegenheid en voedselzekerheid. Hij is dan ook een pleitbezorger van kwaliteitsvol landbouwonderwijs. Hij traint zijn studenten – en de bredere schoolgemeenschap – in het groeien van verschillende soorten gewassen, en plant bomen om klimaatverandering tegen te gaan.

 

Deze twee elementen – bruggen bouwen en de landbouwsector – zitten allebei verweven in TAP, VVOB’s programma in Uganda (het acroniem komt van de Engelse benaming ‘Teaching agriculture practically’). TAP draait helemaal rond landbouwonderwijs dat kwaliteitsvol is, wat voor VVOB betekent dat het (1) aangeleerd wordt op een heel praktische, competentiegerichte manier; (2) werkplekleren inhoudt bij privébedrijven in de leefomgeving van de studenten; en (3) ondernemerschap stimuleert.

Een goede leerkracht betrekt de studenten ten volle
Broeder Peter Tabichi

Landbouwonderwijs praktijkgericht aanbieden – aan iedereen

VVOB’s belangrijkste partners in dat project zijn de lerarenopleidingen (‘National Teachers Colleges’ (NTCs)) van Mubende en Unyama – wat overeenkomt met de opleiding van aso studentleerkrachten in Vlaanderen – en het National Instructors College Abilonino (NICA), waar tso en bso studentleerkrachten klaargestoomd worden. Deze hogescholen zijn erop gebrand om een nieuwe generatie leerkrachten af te leveren die aan studenten een landbouwonderwijs biedt dat de bovengenoemde 3 kernprincipes van TAP respecteert: praktijk, werkplekleren en ondernemerschap.

 

De hogescholen houden zich aan dezelfde principes en voegen als voorbeeld de daad bij het woord. Zo zijn student-landbouwleerkrachten heel nauw betrokken bij het onderhoud van de schoolboerderij of schaven ze hun vaardigheden bij op industriële trainingssites.

 

Dat juichte Peter enthousiast toe toen hij tijdens zijn bezoek rond de tafel zat met de betrokken lerarenopleiders. Landbouwleerkrachten moeten praktisch te werk gaan, willen ze een landbouwonderwijs bieden dat ook kwaliteitsvol is, vindt hij. “Een goede leerkracht betrekt bovendien de studenten ten volle, en geeft hen voldoende beweegredenen om iets te doen, dat goed te doen, en dat dan buiten het klaslokaal toe te passen in samenwerking met, en ten voordele van, de gemeenschap.”

 

Foto's van broeder Peter en dr. Gioko in gesprek met de lerarenopleiders:

De studentleerkrachten van de NTCs en NICA lopen voor hun opleiding ook stage op een praktijkschool. Gayaza High School is zo’n praktijkschool die bovendien deelneemt aan TAP. De secundaire meisjesschool ligt op een twintigtal kilometer van Kampala, een reis die de Keniaanse delegatie ondernam om de leerkrachten en leerlingen toe te spreken over het belang van landbouwonderwijs, en wat het kwaliteitsvol maakt. Peter adviseerde de aanwezige studenten gepassioneerd om zoveel mogelijk te halen uit hun landbouwonderwijs, nu ze nog op school zitten: "Jullie kunnen de leiders van de toekomst worden en jullie gemeenschappen voorzien van voedselzekerheid en inkomsten."

 

Peter richtte zich ook rechtstreeks tot zijn collega-leerkrachten van Gayaza High School. Hij riep hen op om zoveel mogelijk tijd vrij te maken voor hun studenten, zodat ze samen met hen verder kunnen gaan dan wat strikt van hen verwacht wordt in het curriculum.

 

Foto's van broeder Peter en dr. Maina op bezoek bij Gayaza High School:

Landbouwonderwijs op de VIP-agenda

Omdat TAP gefinancierd wordt door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, bracht VVOB Peter en Maina tot bij de Belgische ambassade in Kampala. Ook daar deelden de Keniaanse delegatie en VVOB de gezamenlijke boodschap dat kwaliteitsvol landbouwonderwijs cruciaal is voor Uganda, wat ambassadeur Veestraeten en hoofd Ontwikkelingssamenwerking Erwin De Wandel bekrachtigden. “Tso, bso en skills zijn topprioriteiten in de Belgische samenwerking met Uganda”, zei die laatste.

 

Op het symposium ontmoette Peter ook onderwijsminister Janet Museveni. Donderdagavond werd lang doorgepraat over kwaliteitsvol (landbouw)onderwijs op een diner georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs en Sport met als gastvrouw Dr. Jane Egau Okou, hoofd van de overheidsdienst die verantwoordelijk is voor lerarenopleidingen.

Het bezoek van de Global Teacher verspreidde een golf van inspiratie over iedereen die de kans kreeg te interageren met Peter: deelnemers van het symposium, lerarenopleiders van de NTCs en NICA, studenten en leerkrachten van Gayaza High School, individuen op het hoogste politieke niveau...

 

Ook bij VVOB hebben we de lessen van Peter als een spons opgenomen. Hij heeft ons alleszins nog meer gemotiveerd om van TAP een succes te maken.

 

 

Alle foto's ©Joseph Senyondo