U bent hier

Titel: 
Mitigating Preschool Children’s Barriers to Learning in Disadvantaged and Ethnically Diverse Districts (BaMi) - Leerbarrières van kleuters in kansarme en etnisch diverse districten verhelpen
Locatie: 
Provincies van Kon Tum, Quang Nam en Quang Ngai
Timing: 
2017 - 2021
Budget: 
€ 4,142,000
Donor: 
België
Sector: 
Kleuteronderwijs
Focus: 
Professionele ontwikkeling van leerkrachten (INSET) en schoolleiders; gelijke onderwijskansen
Context: 

Het percentage kinderen dat naar school gaat in Vietnam is hoog, maar het land heeft te kampen met uitdagingen rond de kwaliteit van kleuteronderwijs.

Dit is vooral het geval in de provincies Kon Tum, Quang Nam en Quang Ngai in Centraal Vietnam. Daar wonen grote groepen arme mensen en etnische minderheden. Deze regio's zijn daarenboven ook gevoelig aan natuurrampen. Hoewel de overheid en donoren veel aandacht geven aan schooltoegankelijkheid voor lagere school- en middelbare schoolkinderen, blijft kleuteronderwijs in deze kwetsbare regio's te onderbelicht.

Een belangrijke bezorgdheid in Vietnamese kleuterklassen is het gebrek aan welbevinden en betrokkenheid van de jonge kinderen. Dit belet hun volledige ontwikkeling en leerproces. Hoewel veel kleuterleerkrachten een diploma hebben, kunnen maar enkele onder hen de specifieke skills aan de dag leggen die nodig zijn voor goed kleuteronderwijs. Dit gebrek wordt verder versterkt door schoolleiders die noch de kennis noch de skills hebben om effectieve professionele ontwikkelingstrajecten te organiseren voor hun kleuterleerkrachten.

Doelstelling: 

Kleuterleerkrachten in de kansarme en etnisch diverse districten Kon Tum, Quang Nam en Quang Ngai provincies in Centraal Vietnam hebben de competenties om de kwaliteit van het leerproces van alle 3 tot 5-jarige kleuters te verbeteren.

Partners: 
 • Ministerie van Onderwijs en Vorming
  • Het nationaal Departement van Leerkrachten en Onderwijsbeheerders
  • Het nationaal Departement voor Kleuteronderwijs
 • 3 provinciale Departmenten van Onderwijs en Vorming
Werkwijze: 

Het BaMi-programma draait rond de versterking van de professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders in kleuteronderwijs in drie provincies met kansarme en etnisch diverse districten in Centraal Vietnam.

Het programma heeft drie pillaren:

 • Procesgericht kindvolgen bij kleuterleerkrachten en -schoolleiders verbeteren.
 • Kleuterleerkrachten en -schoolleiders versterken om efficiënt barrières tot leren en participeren te verzachten, en diepgaand leren bij alle kinderen te verzekeren.
 • Noodgestuurde/schoolgebaseerde professionele ontwikkeling voor kleuterleerkrachten verbeteren rond procesgericht kindvolgsysteem en barrières tot leren en participeren.

Het programma draagt bij tot de uitvoering van een duurzame strategie rond procesgericht kindvolgsysteem en barrières tot leren en participeren in kleuteronderwijs, voornamelijk in kansarme en etnisch diverse regio's.

Aan het einde van het BaMi-programma:

 • Voorzien de provinciale Departementen van Onderwijs en Vorming van Kon Tum, Quang Nam en Quang Ngai professionele ontwikkeling voor kleuterleerkrachten rond procesgericht kindvolgsysteem,
 • ondersteunen de departementen ook schoolleiders in de uitvoering van die nascholingstrajecten,
 • versterken de departementen ook de capaciteit van leerkrachten en schoolleiders om barrières tot leren en participeren (gerelateerd aan gender, milieu, taal, sociaalculturele achtergrond, ...) te verzachten en om rijke leeromgevingen te creëren,
 • staan de departementen ook schoolleiders bij in de oprichting van schoolgemeenschappen voor reflectie,
 • plannen, communiceren, documenteren, corrigeren en pleiten de departementen ook voor professionele ontwikkeling van leerkrachten rond procesgericht kindvolgsysteem en barrières tot leren en participeren verzachten.
 • Verspreid het Ministerie van Onderwijs en Vorming actief de aanpak van het BaMi-programma in de rest van het land, zodat andere provincies daarop kunnen bouwen.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB Vietnam de capaciteit van haar onderwijspartners. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het VVOB Vietnam team, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.