U bent hier

Titel: 
Gender-responsive teaching and learning in the early years (GENTLE)
Locatie: 
Quang Nam en Quang Ngai provincies (centraal Vietnam)
Timing: 
2018-2021
Budget: 
€ 535,320
Donor: 
België; Europese Unie
Sector: 
Kleuteronderwijs
Focus: 
Spelenderwijs leren; genderresponsieve pedagogie; gendergebaseerd geweld; professionele ontwikkeling van leerkrachten (INSET) en schoolleiders; gelijke onderwijskansen
Context: 

Kinderen in Vietnam worden al op jonge leeftijd geconfronteerd met genderrollen en -verwachtingen. Die vroege gendersocialisatie wordt verder versterkt in de kleuterschool (bv. door genderspecifiek speelgoed en gendergebaseerde activiteiten). Vooral in de centraal gelegen provincies in Vietnam is ongelijkheid door vroege gendersocialisatie een van de meest hardnekkige uitdagingen voor gelijkheid tussen meisjes en jongens.

Kinderen vormen hun genderidentiteit vanaf hun vierde levensjaar. ‘Genderresponsief spelenderwijs leren’ in de jongste jaren van het kind heeft op langere termijn een cruciale impact op hun cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling. Zo kunnen we ook werken aan de preventie en eliminatie van genderongelijkheid, een voorbode van gendergebaseerd geweld.

Zowel de Vietnamese overheid als kleuterleerkrachten en -schoolleiders zijn geëngageerd om een pedagogie van genderresponsief spelenderwijs leren te promoten, maar hebben steun nodig om hun doel te bereiken. Ouders en de bredere schoolgemeenschap zijn zich niet altijd bewust van hun gendervooroordelen en de impact ervan op kinderen, of staan niet open om traditionele gendernormen in vraag te stellen.

Doelstelling: 

Leerkrachten, schoolleiders, ouders en voogden in 15 bergachtige districten in centraal Vietnam implementeren genderresponsief spelenderwijs leren in kleuterscholen en thuis, wat bijdraagt tot de ontwikkeling van positieve identiteiten, relaties en zelfvertrouwen van kinderen van 3 tot 5 jaar.

Partners: 
Werkwijze: 

Het GENTLE-project vormt kleuterscholen in 15 districten in centraal Vietnam om tot omgevingen van genderresponsief spelenderwijs leren, en betrekt ouders (vaders in het bijzonder) ten volste in het proces.

Het project versterkt de capaciteiten van kleuterleerkrachten en -schoolleiders om sociale en gendernormen te ontleden, nieuwe regels te creëren en kinderen te helpen om een nieuwe, meer gelijke houding en attitude aan te nemen. Ze krijgen instrumenten aangereikt om genderresponsief spelenderwijs leren effectief uit te voeren en om hier ook voor te pleiten bij de ouders van hun leerlingen.

Het project steunt op vier pijlers:

 • Ontwikkeling en testen van een pedagogische toolkit voor genderresponsief spelenderwijs leren in kleuteronderwijs
 • Capaciteitsversterking van kleuterleerkrachten en -schoolleiders en DOET en BOET-medewerkers voor de implementatie van genderresponsief spelenderwijs leren
 • Ontwikkeling en implementatie van een model voor bewustmaking van ouders door scholen over genderresponsief spelenderwijs leren
 • Organisatie van een bewustmakingscampagne om genderresponsief spelenderwijs leren op te nemen in het nationaal navormingscurriculum voor kleuterscholen.

Aan het einde van het project...:

 • Leerkrachten en schoolleiders van 15 modelkleuterscholen (een per geselecteerd district) in centraal Vietnam:
  • zijn experts in genderresponsief spelenderwijs leren na een professioneliseringstraject op school
  • werken rond gender met ouders
  • faciliteren en ondersteunen de professionele ontwikkeling van de overige kleuterscholen in de 15 districten, gebruikmakend van de toolkit
 • DOET en BOET-medewerkers:
  • hebben versterkte capaciteiten om district- en clusterbrede professionele ontwikkeling aan te bieden aan leerkrachten op school
  • voorzien in een gunstige omgeving, steun en professionele ontwikkeling voor leerkrachten en schoolleiders voor genderresponsief spelenderwijs leren
  • faciliteren de uitvoering van de pedagogische benadering in alle 156 kleuterscholen in de 15 districten, gebruikmakend van de toolkit
 • Leerkrachten en schoolleiders van alle 156 kleuterscholen in de 15 geselecteerde districten:
  • hebben versterkte capaciteiten om professionele ontwikkelingstrajecten voor leerkrachten rond genderresponsief spelenderwijs leren te organiseren in hun scholen
  • implementeren genderresponsieve leerinitiatieven
  • integreren gender in hun beleid rond ouderbetrokkenheid

De bewustmakings- en communicatiecampagne van het project zorgt voor een beter begrip van de genderproblematiek op kleuterscholen, en hoe genderresponsief spelenderwijs leren een antwoord kan bieden. De campagne heeft ook als doel om genderresponsief spelenderwijs leren te laten opnemen in het nationaal navormingscurriculum voor kleuterscholen.

Om haar doelstellingen te bereiken, versterkt VVOB de capaciteit van haar onderwijspartners in Vietnam. VVOB maakt gebruik van capaciteitsversterkende trajecten die een maximum aan verantwoordelijkheid in de handen van de partners leggen tijdens de uitvoering en management van het eigen veranderingsproces. Het team in Vietnam, dat bestaat uit zowel lokale en internationale onderwijsexperts, biedt technische ondersteuning aan.